Creepy: Forbidden


Như là của những người cuối cùng sống sót bò trên vỉa hè với máu ướt đẫm, một khoảng trống xuất hiện, và một cái gì đó vuốt vào họ, kết thúc nỗ lực chạy trốn tuyệt vọng của họ.

Các biểu tượng phấn ghi trên mặt đất, dài từ màu đỏ với phần còn lại của những người tạo ra nó, đứng như một minh chứng cho thực tế là có một số thứ mà nhân loại không nên có.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.