Creepy: im lặng


Tôi thích ngồi trong im lặng. Không truyền hình, không có đài phát thanh, và không có máy tính. Tôi sống trong một khu phố yên tĩnh , không có tiếng ồn lớn hoặc ô tô lớn.

Điều duy nhất tôi ghét về nơi này là cánh cửa để nhân viên bán hàng vào. Họ đến hầu như mỗi ngày bấm chuông cửa nhà tôi nhiều lần. Tôi đã phải lái xe ra khỏi nhà để thoát khỏi nó!

Tôi cần sự giữ sự im lặng! Tôi cần họ dừng lại … mãi mãi. Vì vậy, tôi chờ đợi. Tôi chờ đợi với chloroform (Chloroform là một thuốc mê rất mạnh) trong một tay và một con dao trong tay kia và khi các nhân viên bán hàng nào đến đổ chuông, tôi mang lại cho họ sự im lặng lần cuối cùng.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.