Truyền thuyết thành thị về Toilet trượt té ở Nhật bản


zzz

Đây là một chuyện được cho là có thật xảy ra tại thành phố Ueda, Nagano Nhật Bản.

Có một buồng toilet trong công ty nhưng ai từ trong đi ra ngoài đều bị ngã. Nếu có ai có thể nhìn thấy ma sẽ thấy 1 người phụ nữ đang nằm chết trước cửa toilet.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.