Video 14 Công nghệ mà “anh cả” thế giới dùng để kiểm soát bạn

Video 14 Công nghệ mà “anh cả” thế giới dùng để kiểm soát bạn


Trong video trên là những công nghệ hiện đại mà người ảnh cả của thế giới sẽ dùng để kiểm soát bạn trong tương lai, nó có vi phạm quyền cá nhân hay không, hãy để lại ý kiến của các bạn nhé.

*** Bạn có thể xem thêm các video khác tại kênh **
➡ Kênh chính: https://www.youtube.com/channel/UCz0EabHTAhT7Qsn_yI2pQJw
➡ Fanpage: https://fb.com/mystown & https://fb.com/mystowndotcom

Kênh Mystown không hoàn toàn sở hữu bàn quyền những tài liệu có trong video. Nếu có thắc mắc xin liên hệ [email protected]
Video 14 Công nghệ mà “anh cả” thế giới dùng để kiểm soát bạn


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.