‘Chiếc kéo thần’ giúp chỉnh sửa gene người

‘Chiếc kéo thần’ giúp chỉnh sửa gene người


Nhóm nghiên cứu ở Đại học Y tế và Khoa học Oregon ở Mỹ lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật chỉnh sửa gene trên phôi thai người.

Kỹ thuật CRISPR được ví như “chiếc kéo thần” nhờ khả năng cắt bỏ đoạn ADN lỗi ở tế bào để thay thế bằng chuỗi ADN mong muốn, giúp điều trị các bệnh di truyền.

‘Chiếc kéo thần’ giúp chỉnh sửa gene người

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.