Kỳ lạ về thị trấn dưới lòng đất.

Kỳ lạ về thị trấn dưới lòng đất.


Nhằm trốn cái nóng phía trên mặt đất, người dân Australia đã đào đất, xây dựng hẳn một thị trấn phía dưới lòng đất.

Theo như mình biết thì ban ngày ở đây có nhiệt độ lên đến 50° và ban đêm có thể xuống tới âm độ.

Kỳ lạ về thị trấn dưới lòng đất.
j2
j3
j4
j5
j6
j7
j8
j9
j10

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.