SCP: Tìm hiểu về Mobile Task Forces (MTFs) là gì ?

SCP: Tìm hiểu về Mobile Task Forces (MTFs) là gì ?


Mobile Task Forces (MTFs) là các đơn vị tinh nhuệ bao gồm nhân viên từ Tổ Chức và được huy động để đối phó với các mối đe dọa hoặc tình huống vượt quá khả năng hoạt động hoặc chuyên môn của nhân viên hiện trường thường xuyên và – như tên của họ cho thấy – có thể được di dời giữa Cơ sở vật chất hoặc địa điểm khi cần thiết. Nhân viên của MTFs đại diện cho “những gì tốt nhất của tốt nhất” của Tổ Chức.

SCP: Tìm hiểu về Mobile Task Forces (MTFs) là gì ?

Nhiệm vụ MTFs khác nhau rất nhiều về khuôn khổ, thành phần và mục đích. Một đội đặc nhiệm được định hướng để chiến đấu chống lại thế lực thù địch được huấn luyện để đối phó với các thực thể bất thường có tính hung hăng cao có thể bao gồm hàng trăm quân cộng với sự trợ giúp của nhân viên hỗ trợ, phương tiện, thiết bị và có thể triển khai toàn bộ hay một phần để đối phó với các mối đe dọa trên toàn cầu. Tuy nhiên, MTFs cũng có thể là một lực lượng đặc nhiệm nhỏ thu thập thông tin chuyên sâu hoặc lực lượng đặc nhiệm có thể có ít hơn một chục nhân viên nếu được coi là đủ để hoàn thành mục tiêu của họ.

Trong khi làm việc tại hiện trường, các thành viên của nhóm đặc trách thường là người phản ứng khẩn cấp, cơ quan thực thi pháp luật địa phương hoặc liên bang, hoặc nhân viên quân sự phù hợp với khu vực họ đang hoạt động. Các Bộ Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Nhiêm Cơ Động (Mobile Task Forces Commanders) cũng có thể yêu cầu sự trợ giúp của các đơn vị hiện trường hoặc nhân viên đóng tại các cơ sở của Tổ Chức ở gần đó để hoàn thành nhiệm vụ của họ.

TỔ CHỨC (ORGANIZATION)

Mỗi đơn vị được cấu trúc cơ bản theo một cách phù hợp nhất với mục đích dự định của họ. Trong khi các lực lượng đặc nhiệm hướng về chiến đấu có thể theo sát hệ thống quân sự và tổ chức quân sự, các đơn vị nhỏ hơn có thể có một chuỗi các lệnh không chính thức hoặc bí mật. Như vậy, trách nhiệm của Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Cơ động (Mobile Task Forces Commander) cho từng đội đặc nhiệm có thể khác nhau rất nhiều; Chỉ huy một đội đặc nhiệm lớn có thể tập trung vào việc duy trì nhiều đội và triển khai chúng khi cần thiết cho mỗi hoạt động được chỉ định, trong khi đó chỉ huy đội nhỏ có thể triển khai với đội của họ và chỉ đạo chiến dịch từ một vị trí nhất định.

Tương tự, sự gắn kết của mỗi đơn vị cũng sẽ thay đổi. Một số Lưc lượng Đặc nhiệm Cơ động (MTFs) bao gồm các nhân viên đã đào tạo và làm việc trong nhiều năm hoặc thậm chí hàng thập kỷ với nhau, trong khi nhân viên của Tổ công tác di động được hình thành trên thông báo của một thời điểm để đối phó với sự việc cụ thể có thể biết được nhiều về nhau hơn là tên và các lĩnh vực chuyên môn.

SÁNG TẠO (CREATION)

Các Lực lượng Đặc nhiệm Cơ động (MTFs) thường được ủy nhiệm khi Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm của Tổ Chức cho là cần thiết, thường với sự chấp thuận trực tiếp của một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng O5. Một số lượng lớn các Lực lượng Đặc nhiệm Cơ động (MTFs) được tạo ra để đối phó với các dị thường cụ thể có các đặc điểm mà các nhóm ngăn chặn hoặc phản ứng tiêu chuẩn không thể phản ứng hiệu quả, mặc dù nhiều nhóm cũng được tạo ra để che dấu một mối đe dọa mới hay lý thuyết.

VÔ HIỆU HÓA (DEACTIVATION)

Lực lượng Đặc nhiệm Cơ động (MTFs) được tạo ra cho mục đích thu hồi một dị thường đặc biệt thường không hoạt động khi kết thúc chiến dịch khôi phục hoặc khi việc ngăn chặn đang diễn ra không còn cần thiết nữa. Đôi khi, các lực lượng đặc nhiệm này vẫn hoạt động nếu kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm đã học được coi là có ích cho các sự cố trong tương lai, nhưng nếu không đội đặc nhiệm có thể sẽ bị giải tán và nhân viên của họ quay trở lại các vị trí trước đó của họ. Rất hiếm khi, một Lực lượng Đặc nhiêm Cơ động (MTFs) cũng sẽ bị giải thể nếu thương vong đủ để làm cho nó không có khả năng hoạt động. Trong những trường hợp này, nếu năng lực trước đây của lực lượng đặc nhiệm đó được coi là cần thiết, một lực lượng đặc nhiệm mới có thể được ủy nhiệm để thay thế nó.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.