Video Tài liệu CIA về các vũ khí tự chế của điệp viên và kỹ thuật giết người

Video Tài liệu CIA về các vũ khí tự chế của điệp viên và kỹ thuật giết người


Trên đây là tài liệu các vũ khí tự chế nguy hiểm của điệp viên và các kỹ thuật giết người mà CIA đào tạo điệp viên của mình. Các cuốn sách có tên trong clip các bạn có thể tìm trên internet. Do vấn đề nhạy cảm nên mình tạm thời không đăng ở đây

*** Bạn có thể xem thêm các video khác tại kênh **
➡ Kênh chính: https://www.youtube.com/channel/UCz0EabHTAhT7Qsn_yI2pQJw
➡ Fanpage: https://fb.com/mystown & https://fb.com/mystowndotcom

Kênh Mystown không hoàn toàn sở hữu bàn quyền những tài liệu có trong video. Nếu có thắc mắc xin liên hệ [email protected]

Video Tài liệu CIA về các vũ khí tự chế của điệp viên và kỹ thuật giết người


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.