Video Gene đột biến hé lộ tổ tiên chung của người mắt xanh

Video Gene đột biến hé lộ tổ tiên chung của người mắt xanh


Những người mắt xanh đều có chung một tổ tiên là những người mắt nâu sống cách đây khoảng 6.000 – 10.000 năm ở khu vực phía đông biển Baltic.

Video Gene đột biến hé lộ tổ tiên chung của người mắt xanh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.