Bài viết tiếng anh Mô tả cơn ác mộng mà bạn đã từng có

Bài viết tiếng anh Mô tả cơn ác mộng mà bạn đã từng có


Describe an unpleasant dream you have had

Mô tả cơn ác mộng mà bạn đã từng có

Bài viết tiếng anh Mô tả cơn ác mộng mà bạn đã từng có

Everyone dreams. Some dreams are pleasant and some are not. One of the most unpleasant dreams that I have had concerns a wild creature which used to visit a village every night in search of blood and flesh.


Tất cả mọi người đều có giấc mơ. Một số giấc mơ thì dễ chịu nhưng một số lại không. Một trong những cơn ác mộng mà tôi từng có nó liên quan đến một sinh vật hoang dã từng thường ghé thăm làng mỗi đêm để tìm kiếm máu và thịt.

It is difficult for me to give a proper description of the creature. It was tall, black and hairy. Its legs and hands resembled those of a man, but its face was like that of a leopard. It walked like a man but it could also run like an animal when it wished. Its home was not on land but in the sea. However, its thirst for blood was insatiable. Every night when all the people in the village that it used to visit went to bed, it would come out of the sea and quietly go into the village. It would look for a man who might be outside. Such was its luck that it found at least one man every night. Its method of attack was simple. As soon as it saw a man, it would put its powerful hands round his neck and strangle him. At the same time it would sink its teeth into the flesh and drink his blood. This unfortunate man would have no time to shout, for death came swiftly.

Thật khó để tôi có thể đưa ra một mô tả thích hợp về sinh vật lạ đó. Nó cao, đen và đầy lông. Chân và bàn tay của nó giống như con người, nhưng khuôn mặt của nó giống như của một con báo. Nó đi như một người đàn ông nhưng nó cũng có thể chạy như một con vật khi nó muốn. Nhà của nó không nằm trên đất mà ở trên biển. Tuy nhiên, cơn khát máu của nó là vô độ. Mỗi đêm khi tất cả những người dân trong làng đi ngủ, nó sẽ ra khỏi biển và lặng lẽ đi vào làng. Nó sẽ tìm kiếm người nào ở bên ngoài. Nếu may mắn, nó sẽ tìm thấy ít nhất một người mỗi đêm. Phương pháp tấn công của nó rất đơn giản. Ngay khi nhìn thấy con người, nó sẽ đặt tay mạnh mẽ quanh cổ và bóp nghẹt lấy họ. Đồng thời nó sẽ cắm răng vào thịt và uống máu. Không ngay là con người không cả thời gian để hét lên vì cái chết đến rất nhanh chóng.

In this way, the creature had killed a lot of people, but no one could explain their disappearance. As the foot prints of the creature were similar to those of a tall and big man, no one could distinguish between the foot prints of the creature and those of a man. Then, one night, I happened to be in the village. The creature, however, did not see me when it came. I was at first frightened. but when I saw it had caught and killed a man, 1 felt brave. I knew that it would now not bother to kill me. I therefore decided to follow the creature.

Bằng cách đó, sinh vật này đã giết chết rất nhiều người, nhưng không ai có thể giải thích sự biến mất của những người đó. Bởi do những dấu chân của sinh vật này tương tự như của một người đàn ông cao lớn, nên không ai có thể phân biệt giữa các dấu chân của sinh vật và của con người. Sau đó, vào 1 đêm tôi tình cờ được ở trong làng. Tuy nhiên, sinh vật này đã không nhìn thấy tôi khi nó xuất hiện. Lúc đầu tôi đã sợ hãi. nhưng khi tôi nhìn thấy nó bắt gặp và giết chết một người đàn ông, tôi cảm thấy dũng cảm. Tôi biết rằng lúc đó nó sẽ không còn bận tâm để giết tôi. Tôi đã quyết định đi theo con vật này.

Not suspecting that it was being followed, the creature stopped at a place and began to eat the man. When it was satisfied, it picked up the remains of the man and slowly walked back into the sea which was only a short distance from the village. All the while I moved very cautiously. Then, I ran back to the village and told the people what had happened. On the next day, the villagers waited near the sea with all the weapons that they had. The creature came out for its usual meals, but this was an unfortunate day for the creature. As soon as it was on the land, the villagers surrounded it and killed it. Its cries of pain and anger before it died were such that I suddenly woke up to find that I was only dreaming. I felt greatly relieved.

Không ngờ rằng tôi đang theo sau, sinh vật đã dừng lại ở một nơi và bắt đầu ăn người đàn ông. Khi đã cảm thấy hài lòng, nó lấy phần còn lại của người đàn ông và đi chậm rãi trở lại biển, nơi chỉ cách ngôi làng một đoạn ngắn. Suốt thời gian đó tôi chuyển rất thận trọng. Sau đó, tôi chạy về làng và nói với mọi người những gì đã xảy ra. Vào ngày hôm sau, dân làng đã chờ gần biển với tất cả các loại vũ khí mà họ có. Sinh vật đã xuất hiện để tìm kiếm bữa ăn như hằng ngày, nhưng đây lại là một ngày không may mắn đối với nó. Ngay khi đặt châm lên mặt đất, dân làng đã bao vây sinh vật và giết nó. Những tiếng kêu đau đớn và giận dữ của nó trước khi nó qua đời đã làm tôi giật mình tỉnh giấc và nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Tôi đã cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Xem toàn bộ các bài viết tiểu luận về tiếng anh : http://bit.ly/bai-viet-tieng-anh hoặc xem ở đây

Nguồn: MysTown
Vui lòng không copy dưới bất kỳ hình thức nào !


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  1. I have to thank you for the efforts you’ve put in writing this website. I’m hoping to see the same high-grade blog posts from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website now 😉

    http://www.dlllejkk.edu