Bài viết tiếng anh Một câu chuyện thú vị mà tôi đã nghe


An interesting story I have heard

Một câu chuyện thú vị mà tôi đã nghe

JPgOA5M

An interesting story that I have heard is about a deserted house in a remote village somewhere in India.

Một câu chuyện thú vị mà tôi đã nghe là về một ngôi nhà bỏ hoang ở một ngôi làng xa xôi nào đó ở Ấn Độ.

The house had not been occupied for several years after the death of its owner. For some reason no one liked or cared for the owner. Therefore, when he died, he was not buried. His dead body remained in his bed until it was reduced to its skeleton.

Ngôi nhà đã không bị ai chiếm giữ trong nhiều năm sau cái chết của chủ nhân ngôi nhà. Vì lý do nào đó không ai thích hay chăm sóc cho người chủ sở hữu. Vì vậy, khi qua đời, ông không được chôn. Xác chết của ông vẫn còn trên giường của ông cho đến khi nó được hóa thành bộ xương khô.

One evening a traveller was passing by this house when it suddenly began to rain heavily. Looking for shelter , he ran into this house, where, to his surprise and terror, he saw a human skeleton. But the rain had not stopped and it was rapidly growing dark. He has therefore no choice but to sit there, in the hope that somebody like him might come in to keep him company. But no one came. It was now too dark to see anything outside. He therefore decided to spend the night in that dark and lonely house. The rain continued to fall unabated. The wind was strong and there was much lightning. The traveller lay on the floor but he could not sleep with the skeleton inside the house. After several hours, there was a sudden very cold crawling over his body, he was now too frightened to move. After a while, he heard another strange cry. Just at that moment, a lightning flashed across the sky when he saw a large animal jump out of the house through a window which had been open. He now began to pray for his safety.

Một buổi tối nọ, một du khách đã đi ngang qua căn nhà này khi trời bắt đầu mưa to. Để tìm chỗ trú ẩn, anh ta đã chạy vào ngôi nhà này. Đến khi nhìn thấy bộ xương người, anh ta đã thật sự ngạc nhiên và sợ hãi. Nhưng cơn mưa thì mãi không ngớt mà còn ngày càng nặng hạt hơn. Vì vậy anh ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi đó, với hy vọng rằng có ai đó sẽ cùng cảnh ngộ với mình. Nhưng không một ai xuất hiện. Lúc bất giờ lại quá tối để nhìn thấy bất kỳ điều gì ở bên ngoài. Vì thế, ông đã quyết định ở qua đêm trong căn nhà tối tăm và cô đơn. Mưa vẫn không ngớt. Gió mạnh và có sấm sét nhiều. Người lữ khách nằm trên sàn nhưng anh ta không thể ngủ được với bộ xương trong nhà. Sau vài giờ, có một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sóng lưng nhưng lúc đó anh ta quá sợ hãi để có thể di chuyển. Một lát sau, anh nghe thấy tiếng khóc lạ lùng. Vừa lúc đó, một tia chớp lóe lên khắp bầu trời khi anh nhìn thấy một con vật lớn nhảy ra khỏi nhà qua một cửa sổ đã mở. Đó là lúc anh ta bắt đầu cầu nguyện cho sự an toàn của mình.

While he was in this position, some robbers happened to take shelter in the verandah of the house. They began to talk and laugh loudly. Hearing the voices, the traveller began to ask some questions from inside to make sure that there were some people outside. But the robbers were now frightened. They thought that it was the voice of ghost. They ran away as fast as they could. When morning came, the traveller rushed out of the house and never returned to that part of the country.

Trong lúc anh ta hoảng sợ, một số tên cướp đã đến trú ẩn trong hiên nhà. Họ bắt đầu nói chuyện và cười lớn. Nghe tiếng nói, người lữ khách hỏi vọng ra một vài câu hỏi để chắc chắn rằng có người ở bên ngoài. Nhưng bọn cướp cảm thấy sợ hãi. Họ nghĩ đó là tiếng nói của ma. Chính vì vậy, họ đã trốn chạy một cách nhanh nhất có thể. Khi bình minh đến, người lữ khách lao ra khỏi nhà và không bao giờ trở lại nơi đó.

Xem toàn bộ các bài viết tiểu luận về tiếng anh : http://bit.ly/bai-viet-tieng-anh hoặc xem ở đây

Nguồn: MysTown
Vui lòng không copy dưới bất kỳ hình thức nào !


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.