Bão lửa Mặt Trời giải phóng năng lượng bằng hàng triệu bom nguyên tử

Bão lửa Mặt Trời giải phóng năng lượng bằng hàng triệu bom nguyên tử


Một con bão lớn trên Mặt Trời phóng ra năng lượng mạnh nhất thập kỷ, tương đương hàng triệu quả bom nguyên tử 100 megaton phát nổ cùng lúc.


Bão lửa Mặt Trời giải phóng năng lượng bằng hàng triệu bom nguyên tử
Bão lửa Mặt Trời

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.