SCP-225 – Unstoppable and Immovable

SCP-225 – Unstoppable and Immovable


SCP-225 – Unstoppable and Immovable

Xếp loại: Euclid

SCP-225 – Unstoppable and Immovable

Tóm tắt: 1 quả cầu (SCP-225-1) bất động (so với Trái Đất), không thể làm cho dịch chuyển hay phá hủy; 1 quả cầu (SCP-225-2) dịch chuyển, không thể ngăn cản, làm đổi hướng hay phá hủy; nếu chúng đụng nhau có nguy cơ gây ra thảm họa

Thủ tục kiểm soát đặc biệt: SCP-225-1 được lưu giữ tại Khu-65 để nghiên cứu và thử nghiệm. Không cần có bảo vệ canh gác vật thể, vì việc trộm cắp là bất khả thi và hiện nay đồ vật vẫn vô hại. Thử nghiệm liên tục sẽ được thực hiện để tìm ra cách loại bỏ SCP-225-1, hoặc ít ra là di chuyển khỏi vị trí của nó bằng một cách có thể kiểm soát được.

SCP-225-2 hiện chưa thể lưu giữ được và cần được theo dõi tốt nhất có thể khi nó di chuyển, liên tục cập nhật vị trí, tốc độ và quỹ đạo hiện tại, dự báo vị trí ước tính của nó vào 50 năm tiếp theo.

Theo văn bản này SCP-225 không gây nguy hiểm trực tiếp. Tuy nhiên, trong trường hợp phát hiện va chạm với SCP-225-1, SCP-225 phải ngay lập tức nâng cấp lên Keter, và phải cố làm mọi cách để thay đổi được đường đi của SCP-225-1 hoặc SCP-225-2.

Tất cả các nguồn lực Tổ Chức phải luôn sẵn sàng đề phòng trường hợp xảy ra va chạm. Kế hoạch sơ tán hành tinh được nêu sơ qua để làm biện pháp dự phòng, cũng như thủ tục kiểm soát thay thế dành cho các hiện vật cấp Keter có tình hình kiểm soát bị gây nguy hại bởi [DỮ LIỆU BỊ XÓA] sẽ không làm hủy hoại hiện vật nhanh chóng.

Mô tả: SCP-225-1 và SCP-225-2 là những quả cầu màu xám bằng kim loại không rõ nguồn gốc và thành phần, mỗi quả có đường kính 0,681 m.

SCP-225-1 có vẻ ổn định và bất động, nhưng thực tế là di chuyển theo một con đường địa tĩnh phía trên Trái đất, với tốc độ chính xác bằng tốc độ quay của trái đất, luôn luôn duy trì vị trí tương đối của nó.

Trọng lực, từ trường, và tất cả các lực khác được thử nghiệm đều không có ảnh hưởng gì đến nó; nó vẫn duy trì vị trí 7,3 mét phía trên bề mặt. Mọi mức lực đặt vào nó từ bất kỳ hướng nào cũng đều không có ảnh hưởng gì đến vị trí của nó; tất cả các công cụ và vũ khí thử nghiệm đều không có hiệu lực gì với nó.

SCP-225-2 đi theo đường đi quay quanh Mặt Trời gần giống như Trái Đất. Nó không quay quanh Trái Đất; Trái đất quay phía dưới nó, khiến nó trông như thể đi vòng quanh Trái đất với vận tốc thường dao động từ 1600 – 2000 km/h, tùy thuộc vào độ cao tương đối hiện tại của nó. Nó cũng không thực sự quay quanh Mặt Trời; nó có vẻ tự di chuyển bằng sức mình bằng cách chưa được biết. Đường đi của nó không thể hoàn toàn dự đoán được.

Chênh lệch giữa đường đi của SCP-225-2 và quỹ đạo của Trái đất đưa hành tinh gần hơn hoặc xa hơn so với SCP-225-2, trong một phương sai nhỏ một cách đáng ngạc nhiên cho đến nay. Kể từ lần đầu nó được quan sát vào năm ████ nó chưa bao giờ đạt độ cao tương đối dưới 10 km, thường là giữa ██ km – ████ km phía trên bề mặt, mặc dù nó đã di chuyển xa [DỮ LIỆU BỊ XÓA] dẫn đến mất liên lạc tạm thời vào năm ████ (liên lạc trở lại vào năm ████ sau sự cố Va chạm Mặt trăng ██████).

Cũng như SCP-225-1, mọi lực tác dụng hay vũ khí đều vô hiệu, tuy nhiên thử nghiệm trên nó rõ ràng còn khó khăn hơn, tốn thời gian hơn, và tốn nhiều nguồn lực hơn do sự biến đổi vị trí tương đối của nó.

Phụ Lục: Tóm lại: không có cách nào làm dịch chuyển hay hư hại được SCP-225-1, và không có cách nào dừng hay làm hư hại được SCP-225-2. SCP-225-2 đi qua, phá hủy và/hoặc đẩy mọi vật cản nào trên đường đi của nó mà không hề ngừng lại, bất kể thành phần của vật đó ra sao. SCP-225-1 không bị ảnh hưởng bởi mọi lực tác dụng vào nó theo bất kỳ hướng nào.

Bản thân từng vật thể không phải mối lo ngại lớn, nhưng có thể sẽ xảy ra đại biến động nếu hai vật thể va chạm nhau. Dự báo dựa trên lượng vật liệu ước tính chứa trong hai vật thể (0,33 mét khối, khoảng 2600 kg) cho thấy nếu chúng phá hủy lẫn nhau, chúng sẽ giải phóng ra ít nhất bằng sức mạnh của một vụ nổ hạt nhân ██ gigaton (tỉ tấn), có khả năng cao hơn nhiều tùy thuộc xem chúng được làm từ gì.

Do tất cả thử nghiệm cho đến nay đều cho thấy rằng cả SCP-225-1 cũng như SCP-225-2 đều không thể bị hư hỏng hay bị dịch chuyển bởi bất kì cách nào được biết, vì vậy cũng có khả năng cả hai vật thể sẽ không triệt tiêu, ngăn cản lẫn nhau, hay thay đổi đường đi kể cả khi tiếp xúc với nhau. Nếu điều này là đúng, thì xung đột giữa SCP-225-1 và SCP-225-2 có khả năng [DỮ LIỆU BỊ XÓA].

Trong trường hợp này việc sơ tán hành tinh có thể không đầy đủ và [DỮ LIỆU BỊ XÓA] cho thời gian trước khi [DỮ LIỆU BỊ XÓA].


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.