SCP-231 – Special Personnel Requirements

SCP-231 – Special Personnel Requirements


SCP-231 – Special Personnel Requirements


Hiện vật: SCP-231-7 (Xem phản hồi Phụ Lục: SCP-231-1 đến SCP-231-6)

Xếp loại: Keter

SCP-231 – Special Personnel Requirements

Yêu cầu Khu vực và Nhân viên: Theo lệnh đặc biệt của O5-██, phụ lục sau đây được gắn vào phần đầu của file về SCP-231-7.

Tất cả nhân viên phụ trách SCP-231-7 phải ra ngoài trong vòng một tháng để tư vấn tâm lý sau hai tháng ở khu vực. SCP-231-7 phải được lưu giữ tại một địa điểm bí mật. Tất cả nhân viên phụ trách SCP-231 sẽ được đưa đến đây trong khi được bịt mắt từ Khu-19 bằng không dưới bảy phương tiện vận chuyển khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn máy bay, ô tô, đường hầm dưới lòng đất, và ████████████. Việc bỏ bịt mắt trong quá trình vận chuyển sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức.

Nhân viên phụ trách SCP-231-7 phải trải qua cuộc kiểm tra tâm lý lớn trước khi cho phép vào khu vực. Các cá nhân phải ghi ít nhất 72 điểm trong bài Kiểm tra Sự phục tùng Milgram, không vợ, không con cái, và không còn gì ngoài lòng trung thành tuyệt đối với Tổ Chức. Thủ tục kiểm tra tâm lý bình thường chống rối loạn Axis II được bỏ, miễn là các nhân viên Cấp-D được hỏi có đủ khả năng thần kinh để thực hiện Thủ tục 110-Montauk khi cần thiết.

Những nhân viên nào bày tỏ sự thương cảm với hoàn cảnh của SCP-231-7 và/hoặc thể hiện mong muốn giải cứu hoặc thái độ đồng cảm đối với SCP-231-7 sẽ được chuyển sang một dự án khác mà không được chậm trễ. Bất kỳ ai cố ý tìm cách giải cứu thật sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Nhân viên đã làm việc trong Đội Kiểm soát của SCP-231-7 không bắt buộc phải tiết lộ thông tin đó cho những người khác. Không có hồ sơ chính thức nào được lưu giữ về tên của những nhân viên phụ trách SCP-231-7, cũng không được ghi về công việc nói trên trong hồ sơ cá nhân của những nhân viên này.

Khi ở trong khu vực, nhân viên phụ trách SCP-231-7 sẽ được cấp mũ bảo hiểm trùm đầu với bộ đổi giọng nói tích hợp để bảo vệ danh tính của họ. Nhân viên của khu vực không được bỏ bộ đồ nói trên khi có mặt những nhân viên khác. Những lúc ngoài giờ làm việc, chỉ được nghỉ ngơi ở những nơi riêng tư một mình.

Sáu nhân viên Cấp D sẽ được giao phụ trách SCP-231-7 mỗi tháng để thực hiện Thủ tục 110-Montauk. Những tội phạm hung hãn không được sử dụng cho mục đích này do có khả năng bị tai nạn tử vong trong quá trình thực hiện 110-Montauk.

Thủ tục kiểm soát đặc biệt: Sau những vụ cố ý trốn thoát và tự sát xảy ra lặp đi lặp lại, và dựa trên sự thất bại trong việc kiểm soát SCP-231-1 đến 6, việc kiểm soát SCP-231-7 đã được sửa đổi như sau: SCP-231 phải được chứa trong một buồng giam cách âm, tiếp giáp với các buồng giam sáu nhân viên Cấp D được giao phụ trách để thực hiện Thủ tục 110-Montauk. Các camera sẽ theo dõi đến từng inch của các buồng giam mọi lúc, và phải có người điều khiển cả 24 giờ mỗi ngày. Thiết bị giám sát hỏng sẽ được đội ngũ nhân viên tâm lý đã qua kiểm duyệt thay thế khẩn trương. Cửa sẽ được khóa bằng từ tính, chỉ có thể mở được bằng hành động tích cực của cơ sở kiểm soát và giám sát. Điều này bao gồm tất cả các cửa ra vào liên kết buồng giam chính với buồng giam 6 nhân viên Cấp D.

SCP-231-7 phải được giữ trên giường bệnh mọi lúc trừ khi dùng cho Thủ tục 110-Montauk. Nước sẽ được cung cấp bằng truyền dịch. Việc cho ăn sẽ được tiến hành hai lần mỗi ngày bằng ống truyền dinh dưỡng, thực hiện bởi các nhân viên y tế đã được phê duyệt là chưa đọc Lời thề Hippocrates. Trong mọi trường hợp, không được dùng ma túy, chất gây mê, hoặc thuốc không được chấp thuận khác cho SCP-231-7.

Thủ tục 110-Montauk phải được thực hiện ít nhất một lần sau 24 giờ bởi nhân viên Cấp D. Trong Thủ tục 110-Montauk, ít nhất một nhân viên có Giấy phép An ninh 4/231 phải theo dõi thủ tục bằng camera mọi lúc, mặc dù âm thanh có thể được tắt nếu tiếng kêu của SCP-231-7 trở nên quá u sầu. Sau thủ tục, tất cả các nhân viên Cấp D phải quay trở lại buồng giam của họ, còn không thì vòng có chất nổ sẽ được kích hoạt.

[DỮ LIỆU BỊ XOÁ THEO LỆNH CỦA O5-██ VÀO NGÀY ██-██-████. THÔNG TIN ĐƯỢC CHUYỂN VÀO TÀI LIỆU KÍN 231-110-MONTAUK. VIỆC TRUY CẬP VÀO 231-110-MONTAUK ĐƯỢC GIỚI HẠN ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN CÓ GIẤY PHÉP AN NINH 4/231]

Mô tả: SCP-231-7 là một phụ nữ █████ có độ tuổi giữa █ và ██, với [DỮ LIỆU BỊ XOÁ].

SCP-231-1 đến 7 được đưa từ ██████████, ██, sau một cuộc đột kích của cảnh sát vào một nhà kho thuộc sở hữu của một tổ chức gọi là Children of Scarlet King (xem bài viết vào ngày ██-██-████ trong báo ████████████ ██████, “Police Raid Satanic Sex Cult, Save Seven”). 24 giờ sau khi giải cứu, SCP-231-1 (tên thật là ████████████ ████████████) đã bắt đầu đau đẻ, sinh con ba phút sau đó, đặt là SCP-██ (█████████ ██████████), gây ra ██████████ gây ra hơn ███ ca thương vong được xác nhận. Nhân viên Tổ Chức ngay lập tức chiếm hữu nốt SCP 231-2 đến 231-7, và dựa trên những sổ ghi chép thu hồi được từ giáo phái, đã lập ra Thủ tục 110-Montauk để ngăn ngừa những điều bất trắc xảy ra trong tương lai.

Phụ lục 231-a: Tình trạng hiện tại hành của các SCP-231.

. SCP-231-1 (đã chết vào ngày ██-██-████): Bị chết trong những lần thu hồi ban đầu trong khi đang sinh ra SCP-██. Xem Báo cáo Thương vong cho Sự cố 231-Alpha để biết thêm chi tiết.

. SCP-231-2 (đã chết vào ngày ██-██-████): Bị chết trong khi đang cố nạo phá thai của cá thể SCP-██ thứ 2, ngay lập tức gây ra ██████████. Xem Báo cáo Thương vong cho Sự cố 231-Bravo để biết thêm chi tiết.

. SCP-231-3 (đã chết vào ngày ██-██-████): Tự tử sau một thời gian dài đau khổ do thực hiện Thủ tục 110-Montauk. SCP-██ ngay lập tức đã trải qua ████████████. Xem Báo cáo Thương vong cho Sự cố 231-Charlie để biết thêm chi tiết.

. SCP-231-4 (đã chết vào ngày ██-██-████): Đã cố dùng SCP-500. Mặc dù thành công trong việc loại bỏ mọi dấu vết của SCP-██ ra khỏi hệ thống, phần bị loại bỏ đó vẫn ngay lập tức trải qua █████████████, gây nhiều thương vong bao gồm chính SCP-231-4. Xem Báo cáo Thương vong cho Sự cố 231-Delta để biết thêm chi tiết.

. SCP-231-5 (chết vào ngày ██-██-████): Áp dụng bất thành Thủ tục 110-Montauk dẫn đến việc SCP-231-5 sinh ra SCP-██ một giờ sau đó, đã trải qua ██████████. Xem Báo cáo Thương vong cho Sự cố 231-Echo, và Báo cáo về việc Phá hủy Khu 231-Aleph, để biết thêm chi tiết. Hồ sơ tuyển dụng nhân viên Cấp D đã được sửa đổi để giảm thiểu khả năng gây thêm một sai sót nữa trong Thủ tục 110-Montauk.

. SCP-231-6 (chết vào ngày ██-██-████): Bị chết trong khi đang cố trốn thoát cùng sự trợ giúp của Đặc vụ ██████████. ██████████, người đã biểu lộ mức độ căng thẳng tăng cao do tiếp xúc lâu dài với SCP-231, đã lấy SCP-[BẢO MẬT] và cố gắng sử dụng vũ khí nói trên để giải cứu cho SCP-231-6 và SCP-231-7. Đặc vụ ██████████ đã bị giết chết trong cuộc đọ súng sau đó, nhưng một loạt phát đạn cũng đã giết chết cả SCP-231-6. Thai nhi SCP-██ của SCP-231-6 sau đó trải qua sự cố ████████████. Trong bối cảnh xảy ra sự cố này, nhân viên cấp-O5 được chọn bởi quyết định thống nhất để sửa đổi các chính sách nhân sự. Xem Báo cáo Thương vong cho Sự cố 231-Foxtrot để biết thêm chi tiết.

. SCP-231-7: Tính đến ngày ██-██-████, SCP-231-7 được giữ thành công tại Khu ██████.

Phụ lục 231-b: Văn bản trong công văn của O5-██

———————————————————————————————
Các bạn thân miến,

Nó đã gây chú ý với tôi trong thời gian gần đây, đã xuất hiện tin đồn liên quan đến SCP-231. Do tinh thần nhân viên sụt giảm, tôi quyết định chỉ tập trung vào những điểm quan trọng.

. Đúng vậy, Thủ tục 110-Montauk thực sự tệ hại đúng như các bạn đã thấy, đó là lý do tại sao chỉ nhân viên Cấp D được ủy quyền để thực hiện nó. Vâng, nó không liên quan đến [BẢO MẬT] tàn bạo.
. Không, việc giao nhiệm vụ phụ trách SCP-231 không phải là để thử thách lòng trung thành của các bạn với Tổ Chức, khuynh hướng của bạn đối với ██████████, hay bất cứ điều gì khác.
. Không, SCP-231 không phải là một sự trừng phạt.
. Đúng vậy, có những nhân viên đã phụ trách SCP-231 và đã ra thành công theo yêu cầu riêng của họ. Không, không phải tất cả những người từng làm việc trên SCP-231 đều bị tiêu diệt khi rời khỏi dự án.
. Đúng vậy, những nhân viên được phân công phụ trách SCP-231 được phép tẩy não Cấp A trước khi rời khỏi dự án nếu muốn. Đúng, những ký ức giả sau đó sẽ được cấy ghép vào. Không, không có phương pháp nào có thể phục hồi lại trí nhớ hay phát hiện được ký ức giả. Đúng vậy, có một vài người trong số các bạn đã từng làm việc với SCP-231 và không hề nhớ điều đó.
. Không, chúng tôi vẫn sẽ không từ bỏ quyết tâm cứu sống SCP-231-7, nhưng việc nghiên cứu phải được thực hiện với sự thận trọng tối đa. Dựa trên sự gia tăng khả năng xảy ra từng sự kiện ████████████ tiếp theo liên quan đến từng cá thể SCP-██, có khả năng cao là sự kiện ████████████ SCP-231-7 có thể dẫn đến một viễn cảnh tận thế cấp XK. Thông tin này được chứng thực trong các cuốn sổ ghi chép thu hồi từ những người theo đạo (xem tài liệu “Seven Brides, Seven Seals,” SCP-231-Phụ B).
. Không, giải thoát cô gái tội nghiệp khỏi đau khổ KHÔNG phải là một lựa chọn. Việc tiêm thuốc mê cho cô cũng vậy. Cô ấy phải biết được những gì đang xảy ra để 110-Montauk có hiệu quả.

Một lưu ý cuối cùng: Tổ Chức làm nhiều điều khó chịu khi hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta, nhưng nhiệm vụ của chúng ta quan trọng và đáng với cái giá mà chúng ta phải trả. Chứa SCP-231 là một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất của chúng ta, không phải vì bất kỳ mối nguy hiểm nào trực tiếp với mình (như SCP-682), mà vì nguy cơ là quyết định của chúng ta sẽ thất bại, rồi chúng ta sẽ để cho mình trở nên thiếu cảnh giác vì mềm lòng trước sự đau khổ của một người vô tội, hoặc chúng ta sẽ để cho mình trở thành những con quỷ bằng những hành vi quái dị. Cứ lo việc của các bạn đi, triết lí vừa phải thôi.

Trân trọng,
O5-██
Đừng tin khi họ nói rằng họ đang cố gắng cứu cô ấy. Tại sao họ phải quan tâm chứ? Họ đã có đúng những gì họ muốn ở đúng nơi họ muốn.
———————————————————————————————
—————————————————————————
Phụ lục 231-c: Cập nhật

Phản ứng cảm xúc của 231-07 với Thủ tục 110-Montauk có vẻ giảm bớt trong thời gian gần đây, mặc dù đã thực hiện đúng thủ tục nói trên, làm tăng nguy cơ SCP-██ trải qua sự kiện ████████████. Hai phương án đã được đề xuất.

1. Phát triển một thủ tục kiểm soát mới với phản ứng cảm xúc cao hơn Thủ tục 110-Montauk.

2. Thực hiện Tẩy não Cấp A với SCP-231-7, đưa trở về trạng thái phản ứng cảm xúc. Việc thay đổi trí nhớ nói trên phải được làm luôn trong quá trình thực hiện Thủ tục 110-Montauk để duy trì trạng thái cảm xúc cao sau khi thiết lập lại trí nhớ.

Xin cho ý kiến.

Tiến sĩ ████
—————————————————————————
Phụ lục 231-d: Quyết định

Thực hiện Phương án 2 ngay khi có cơ hội đầu tiên.

O5-██
—————————————————————————
Phụ lục 231-e: Kết quả

Phương án 2 đã được thực hiện. Trạng thái cảm xúc của SCP-231-7 đã trở lại hiệu quả 100%. Tiến sĩ ████ sau đó đã tự sát do căng thẳng tinh thần cao độ. Sẽ tiếp tục phân tích về hiệu quả điều trị.

Tiến sĩ ██████████
—————————————————————————
Phụ lục 231-f: Tiếp tục phân tích hiệu quả điều trị

Sau một vài phân tích, tôi đã xác định rằng không cần thiết phải thay đổi trí nhớ mỗi khi Thủ tục 110-Montauk được thực hiện. Thực tế là, sẽ tốt hơn nếu tạm ngưng một thời gian trước khi tái sử dụng chất này. Phân tích các phản ứng cảm xúc của Đối tượng 231-7 cho thấy rằng hiệu quả của Thủ tục 110-Montauk dường như đạt đỉnh điểm giữa lần thực hiện thứ ba và thứ tư: điều đáng sợ của việc dự đoán về các sự kiện có vẻ là việc nâng mức độ phản ứng cảm xúc trong một khoảng thời gian, trước khi việc quen dần với thủ tục bắt đầu làm giảm hiệu quả điều trị. Tôi đề nghị là thực hiện Tẩy não Cấp A một lần một tuần trong Thủ tục 110-Montauk. Lịch đã được sửa đổi cho phù hợp.

Tiến sĩ ██████████

(Hình đã bị gỡ theo lệnh của O5-██)


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  1. 308455 898371This internet website is generally a walk-through its the data you wished concerning this and didnt know who ought to. Glimpse here, and you will definitely discover it. 761338