TP.HCM truy thu thuế người bán hàng trên Facebook

TP.HCM truy thu thuế người bán hàng trên Facebook


Cục Thuế TP.HCM đã gửi 6.232 giấy mời trên 16.534 chủ trang web và tài khoản Facebook có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.


TP.HCM truy thu thuế người bán hàng trên Facebook

Việc thu thuế các cá nhân kinh doanh trên Facebook đang gặp nhiều khó khăn.

Theo Cục Thuế TP.HCM, thực hiện việc quản lý kinh doanh thương mại điện tử, ngoài việc tuyên truyền phổ biến nghĩa vụ kê khai nộp thuế đến cá nhân tổ chức có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để các tổ chức cá nhân hiểu, tuân thủ chính sách thuế, tự kê khai và nộp thuế, Cục Thuế TP.HCM đã gửi 6.232 giấy mời trên 16.534 chủ trang web và tài khoản Facebook có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Từ biên bản xác nhận số liệu với các tổ chức, cá nhân đề nghị kê khai bổ sung doanh thu, đến tháng 9/2017, Cục Thuế TP.HCM đã truy thu thuế giá trị gia tăng 107 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp 188 triệu đồng, thuế thu nhập cá nhân 8,3 triệu đồng, đồng thời tổng số tiền phạt và tiền chậm nộp là 111 triệu đồng.

Trong những tháng cuối năm Cục Thuế TP.HCM sẽ tiếp tục xử lý dữ liệu, tuyên truyền để người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này nắm rõ chính sách thuế, tự giác thực hiện kê khai, nộp thuế.

Ngoài ra tiến hành xử lý truy thu và xử phạt đối với các trường hợp không thực hiện kê khai, nộp thuế, có hành vi trốn thuế, không thực hiện các quyết định xử lý của cơ quan thuế…


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.