Video: Công ty Mỹ đưa trạm không gian tự phồng lên Mặt Trăng

Video: Công ty Mỹ đưa trạm không gian tự phồng lên Mặt Trăng


Hai công ty hàng không United Launch Alliance và Bigelow Aerospace đang hợp tác để đưa trạm không gia tư nhân có thể phồng to lên quỹ đạo Mặt Trăng.

Video: Công ty Mỹ đưa trạm không gian tự phồng lên Mặt Trăng

Trạm không gian tự phồng B330.

Trạm không gian sẽ nhận hàng hóa và thay đổi phi hành đoàn vài tháng một lần. Trạm B330 có thể trở thành nền tảng để phát triển du lịch không gian cũng như cung cấp địa điểm cho NASA tiến hành khám phá Mặt Trăng và các phi vụ đào tạo phi hành gia.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.