Video: Sao Hỏa có điều kiện lý tưởng để sản sinh oxy

Video: Sao Hỏa có điều kiện lý tưởng để sản sinh oxy


Các nhà nghiên cứu phát hiện nguồn carbon dioxide dồi dào trên sao Hỏa có thể giúp tạo ra oxy phục vụ định cư và khám phá hệ Mặt Trời.

Video: Sao Hỏa có điều kiện lý tưởng để sản sinh oxy

96% khí quyển sao Hỏa là carbon dioxide.

96% khí quyển sao Hỏa là carbon dioxide. Các nhà nghiên cứu cho rằng, nguồn tài nguyên dồi dào này kết hợp với nhiệt độ lạnh của sao Hỏa và tia plasma không nóng có thể tạo ra oxy và carbon monoxide.

Việc sản xuất những khí trên tại chỗ có thể duy trì trạm thăm dò hoặc thậm chí là thuộc địa trên sao Hỏa, giúp ích cho hành trình khám phá sâu hơn Hệ Mặt trời, sử dụng carbon dioxite làm nhiên liệu.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.