Bản đồ chuyển động của 1400 thiên hà có gì?

Bản đồ chuyển động của 1400 thiên hà có gì?


Bản đồ không gian theo dõi chuyển động của 1400 thiên hà vừa được các nhà khoa học công bố.


Bản đồ chi tiết hơn bao giờ hết về đường các quỹ đạo của gần 1400 thiên hà.

Một nhóm các nhà thiên văn học đến từ Maryland, Hawaii, Israel và Pháp sản xuất bản đồ chi tiết hơn bao giờ hết về đường các quỹ đạo của gần 1400 thiên hà trong vòng 100 triệu năm ánh sáng của Dải Ngân hà chúng ta hiện nay.

Nhóm đã tái tạo lại chuyển động của các thiên hà có từ 13 tỷ năm trước đây cho đến ngày nay. Chủ yếu là ở trong Cụm sao Xử Nữ, với khối lượng gấp khối lượng Mặt trời là 600 nghìn tỷ lần, cách chúng ta 50 triệu năm ánh sáng.

Trong phát hiện mới cho thấy, ngoài hình thức sáp nhập, một số thiên hà có đường quỹ đạo theo kiểu chuyển động phẳng, một số khác đang chuyển động kỳ quặc kiểu chậm như lá trôi trên sông, bù đắp vào những vùng không gian trống rỗng, chứa nhiều vật chất tối ẩn mình trong vũ trụ.

Nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí Astrophysical Journal.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  1. Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a video game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these second life articles and blogs

    http://digitalnarratives.blogspot.com/2010_07_01_archive.html

  2. 139773 964932Get started with wales ahead practically every planking. Ones wales truly are a compilation of huge planks 1 certain depth advisors certainly will be the identical towards the entire hull planking nevertheless with even larger density to successfully thrust outward beyond the planking. planking 178818

  3. 695666 409360Wholesale Low-cost Handbags Will you be ok merely repost this on my internet site? Ive to allow credit exactly where it can be due. Have got an excellent day! 12421