Kỹ thuật spoofing, cách làm giá trên thị trường tiền ảo.

Kỹ thuật spoofing, cách làm giá trên thị trường tiền ảo.


Kỹ thuật spoofing, cách làm giá trên thị trường tiền ảo.

Hiện tượng làm giá trên thị trường tiền ảo đặc biệt đối với các đồng tiền có giá trị nhỏ và vừa trở lên ngày càng phổ biến. Một trong những kỹ thuật làm giá phổ biến là spoofing thường xuyên được sử dụng để tạo sóng. Bài viết ngày hôm nay sẽ tìm hiểu kỹ thuật này.

Theo Wikipedia, kỹ thuật spoofing là phương pháp đặt một hoặc nhiều lệnh có giá trị lớn nhằm làm giá thị trường. Nhà giao dịch hoặc một nhóm các nhà giao dịch sẽ thực hiện đặt một lệnh lớn mua hoặc bán bitcoin để tạo song giả trên thị trường lôi kéo các nhà đầu tư nhỏ lẻ đặt lệnh nhưng không cho các lệnh này được khớp.Để sử dụng phương pháp này các nhà giao dịch thường sử dụng các phần mềm giao dịch tự động. Một ví dụ đơn giản, khi nhà giao dịch muốn giá tăng bitcoin họ sẽ đặt một hay nhiều lệnh giả với giá trị lớn trên nhiều sàn giao dịch để tạo cảm giác giả thị trường đang tăng giá. Khi hiệu ứng tăng bắt đầu phần mềm sẽ tiếp tục đặt giá mua cao hơn giá mua cao nhất 1 đến vài pip và đẩy dần giá lên. Khi hiệu ứng ngược lại, phần mềm sẽ tự động hủy giao dịch tránh khớp lệnh. Hiện tại trên các thị trường giao dịch hàng hóa, kỹ thuật này bị cấm. Tuy nhiên trên thị trường tiền ảo, hiện tại spoofing được sử dụng khá phổ biến trên tất cả các sàn giao dịch.

Kỹ thuật này lần đầu tiên được phát hiện trên Bitfinex bởi BitCrypto. Vào tháng 8, khi sàn giao dịch này chuẩn bị thực hiện phân chia Bitcoin Cash. Một nhà đầu tư được mệnh danh là spoofy đã thực hiện giao dịch giả 24,000 BTC để hưởng lợi việc chia Bitcoin Cash của Bitffinex. BitCrypto cũng công bố video về việc thực kỹ thuật này sử dụng trên các sàn giao dịch

Một ví dụ đơn giản là lệnh mua tại phút thứ 39 khi có lệnh mua 909 BTC ngay trên đỉnh. Nếu bạn tiếp tục xem sẽ thấy khi giá tăng lệnh 909 BTC sẽ biến mất một lệnh mới 700 BTC sẽ xuất hiện với giá cao hơn.

Theo bài viết, nhóm spoofy có thể có đến 60 triệu USD bằng cả tiền mặt và Bitcoin và thường xuyên sử dụng spoofing và wash trade để làm giá.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.