Mark Zuckerberg đã sẵn sàng sử dụng công nghệ Blockchain trong Facebook

Mark Zuckerberg đã sẵn sàng sử dụng công nghệ Blockchain trong Facebook


Mark Zuckerberg đã sẵn sàng sử dụng công nghệ Blockchain trong Facebook

Người sáng lập mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg đã tham gia một cách nghiêm túc vào việc nghiên cứu công nghệ Blockchain để áp dụng nó vào công việc của mạng lưới xã hội của mình trong tương lai. Ông chắc chắn rằng nó sẽ giúp Internet được phát triển đúng hướng.

Ngày nay Internet đã trở nên quá tập trung và kiểm soát bởi các chính phủ và một số người chơi lớn, bao gồm cả Facebook, đã viết Zuckerberg trong một bài đăng lớn trên trang của mình. Tình huống này khác với tầm nhìn thuộc về người sử dụng Internet thông thường. Vì vậy, công nghệ Blockchain có thể trả lại Facebook ý tưởng ban đầu về phân cấp độc lập, theo Zuckerberg.

Năm 2018, Mark Zuckerberg sẽ nghiên cứu cẩn thận tất cả các khả năng mà công nghệ Blockchain đưa ra, cũng như các ưu và khuyết điểm của nó. Có thể, trong số những đổi mới, Facebook tích hợp mật mã vào mạng xã hội và các dịch vụ cá nhân của nó. Theo một số báo cáo, người sáng lập Telegram Pavel Durov có những ý tưởng tương tự. Trong tương lai, chức năng như vậy có thể trở thành chìa khoá trong cuộc đấu tranh cạnh tranh của các mạng xã hội lớn nhất.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.