Nga chuẩn bị thông qua luật điều chỉnh tiền điện tử

Nga chuẩn bị thông qua luật điều chỉnh tiền điện tử


Chính phủ Nga đang tiến hành các bước cuối cùng và chuẩn bị thông qua luật liên bang về lĩnh vực tiền điện tử và kêu gọi vốn ICO. Dự thảo của luật này hiện đã được công bố công khai. Theo đó, luật này sẽ điều chỉnh các vấn đề về khởi tạo, phát hành, lưu trữ và giao dịch tiền điện tử.

Những khái niệm pháp luật trong lĩnh vực tiền điện tử

Chính phủ Nga đã chính thức công bố bản dự thảo luật liên bang có tên “Luật tài sản tài chính kỹ thuật số”, điều chỉnh các vấn đề liên quan đến tiền điện tử của nước Nga

Dự thảo của luật này được soạn thảo bởi Bộ tài chính nước này vào cuối tháng 12 vừa qua. Trước khi được công bố công khai vào ngày thứ 4, dự thảo này đã nhiều lần được đưa ra tranh luận, bàn thảo, lấy ý kiến và sửa đổi. Điều 5 của dự thảo luật này quy định: “Luật liên bang này sẽ có hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày luật này được công bố công khai.”

Cũng theo quy định của luật này:

“Luật liên bang điều chỉnh các vấn đề liên quan đến khởi tạo, phát hành, lưu trữ và giao dịch tiền điện tử; cũng như các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thông minh. ”

Dự thảo luật này cũng đưa ra nhiều khái niệm pháp luật về tiền điện tử mà trước nay chưa từng có, ví dụ như khái niệm về tiền điện tử là gì, token, hợp đồng thông minh, sàn giao dịch tiền điện tử, đào tiền,..vv.

Trong đó, tiền điện tử được định nghĩa là “một loại tài sản tài chính kỹ thuật số được tạo ra và lưu trữ vì mục đích giao dịch số trên nền tảng đăng ký phân tán bởi những người tham gia nền tảng này, phù hợp với các quy định pháp luật về duy trì nền tảng giao dịch kỹ thuật số”. Token được định nghĩa là “một loại tài sản tài chính kỹ thuật số được phát hành bởi pháp nhân hoặc cá nhân nhà kinh doanh (từ nay gọi là “người phát hành”) nhằm mục đích kêu gọi nguồn vốn và phải được ghi nhận trên nền tảng đăng ký thông tin kỹ thuật số”.

Còn hoạt động đào tiền thì được coi là “một hoạt động kinh tế sinh ra tiền điện tử và các giá trị tương ứng khác nhằm mục tiêu thu về các khoản lợi dưới dạng thức tiến điện tử.” Từ đó, hoạt động đào tiền điện tử được coi là một hoạt động hợp pháp.

Quyền giao dịch với các tài sản khác

Dự thảo này quy định rõ công dân Nga có quyền giao dịch tiền điện tử với các tài sản kỹ thuật số khác hoặc với đồng tiền định danh của nước này.

“Người nắm giữ tài sản tài chính số có quyền thực hiện giao dịch để trao đổi tài sản tài chính kỹ thuật số với một loại tài sản tài chính kỹ thuật số thuộc loại khác và / hoặc trao đổi tài sản tài chính kỹ thuật số với đồng rúp, ngoại tệ và / hoặc tài sản khác thông qua cơ quan điều hành giao dịch tài sản tài chính kỹ thuật số.”

Như vậy, việc giao dịch này vẫn có giới hạn và sẽ được kiểm soát bởi cơ quan điều hành giao dịch tài sản tài chính số của Nga.

Các sàn giao dịch và ví điện tử

pvJ0060

Ngoài việc quy định về khái niệm sàn giao dịch tiền điện tử, dự thảo này còn giải thích một cách rõ hơn các quy định

“Chỉ có pháp nhân được phép thực hiện hoạt động kinh doanh sàn giao dịch tài sản tài chính kỹ thuật số.”

Sàn giao dịch đồng thời phải được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Liên Bang Nga và chỉ được phép thực hiện các hoạt động theo quy định tại Điều 3 đến Điều 5 của Luật liên bang số 39-FZ ban hành ngày 22/4/1996 quy định về thị trường chứng khoán. Thay vào đó, sàn giao dịch cũng có thể được thành lập bởi tổ chức của các nhà giao dịch, quy định này tuân thủ Luật số 325-FZ ban hành ngày 21/11/2011 về giao dịch tổ chức.

Dự thảo cũng đưa ra những hạn chế nhất định đối với ví điện tử. Theo đó, ví điện tử được định nghĩa là một công cụ phần cứng hoặc phần mềm cho phép người dùng lưu trữ và truy cập dữ liệu về tiền điện tử. Tuy nhiên, ví điện tử phải được mở tại các sàn giao dịch được cấp phép và trước đó phải được thông qua quá trình xác minh chủ sở hữu theo quy định tại Luật ban hành ngày 7/8/2001.

Bán Token và các quy định về nhà đầu tư

Phần lớn dự thảo này quy định về hoạt động ICO. Các quy định cụ thể bao gồm quy trình phát hành, các tài liệu và thông tin phải cung cấp. Đối với mỗi dự án ICO, đơn vị phát hành đồng thời phải cung cấp một bản ghi nhớ đầu tư có bao gồm đầy đủ các thông tin liên quan đến đơn vị phát hành và loại token đó.

“Các tài liệu liên quan phải được công bố không muộn quá 3 ngày sau khi chính thức phát hành token”

Thông tin chi tiết:

https://news.bitcoin.com/russia-finalizes-federal-law-cryptocurrency-regulation/


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.