Quỹ Ethereum công bố tài trợ hàng triệu USD để nghiên cứu mở rộng mạng lưới

Quỹ Ethereum công bố tài trợ hàng triệu USD để nghiên cứu mở rộng mạng lưới


Tổ chức phi lợi nhuận giám sát sự phát triển của ethereum đã chính thức công bố thực hiện hai chương trình trợ giá để hỗ trợ nghiên cứu giải pháp tăng số lượng giao dịch mà blockchain của nó có thể xử lý.

Quỹ Ethereum công bố tài trợ hàng triệu USD để nghiên cứu mở rộng mạng lưới

Trong một bài đăng trên blog hôm qua (2/1/2018), Vitalik Buterin, nhà sáng lập ethereum đã mô tả cách mà mạng lưới này đang bắt đầu chạm mốc 1 triệu giao dịch/ngày. Theo ông, việc mở rộng mạng lưới là “thách thức kỹ thuật quan trọng nhất” mà các nhà phát triển cần làm trước khi các ứng dụng blockchain có thể được sử dụng rộng rãi.

Do đó, các chương trình trợ giá đang được đưa ra để khuyến khích các nhà phát triển thực hiện hai giải pháp được đề xuất cho việc mở rộng mạng lưới: giao thức sharding (một tiến trình lưu giữ các bản ghi dữ liệu qua nhiều thiết bị để đáp ứng yêu cầu về sự gia tăng dữ liệu) và giao thức hai lớp, cái mà sẽ được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ blockchain ngày nay.

Sharding là một quá trình yêu cầu chỉ một vài node trên blockchain để xác minh một giao dịch thay vì mỗi node đều phải thực hiện. Hiện nay, các nhà phát triển của ether đang hoàn thành các tiêu chuẩn cho giao thức sharding của mình, và đang tìm kiếm các nhóm để xây dựng các bước thực thi và triển khai chúng trên mạng lưới thử nghiệm của ethereum.

Mặt khác, các giao thức lớp hai, có cách tiếp cận khác bằng cách đưa các giao dịch ra khỏi nền tảng blockchain chính. Mạng lưới sẽ cho phép các giao dịch có thể chuyển vào và ra khỏi blockchain để được xử lý, nhưng sẽ không thực sự được sử dụng để xử lý các giao dịch.

Theo bài đăng trên blog, trợ cấp cho mỗi chương trình sẽ dao động từ 50.000 USD đến 1 triệu USD và được dự định để trả cho chi phí phát triển. Đối với cả hai giải pháp, những nhóm thành công sẽ trở thành giai đoạn tiếp theo trong việc thực hiện các giao thức trên mạng chính của ethereum.

Ngoài việc nghiên cứu mà các nhà phát triển của ethereum đang thực hiện, quỹ ether đang tìm kiếm đối tác để xem xét các vấn đề mở rộng.

Trong bài viết của mình, Buterin đã viết:
“Các nhóm phát triển độc lập, công ty, trường đại học và nhóm học thuật đều được hoan nghênh tham gia, chúng tôi thừa nhận rằng các ứng viên khác nhau có thể yêu cầu định dạng và quy trình khác nhau và chúng tôi sẵn sàng linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của các nhóm cá nhân”.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.