Video: Phát hiện hóa thạch người hiện đại lâu đời nhất ngoài châu Phi

Video: Phát hiện hóa thạch người hiện đại lâu đời nhất ngoài châu Phi


Các nhà khoa học hôm qua công bố, phát hiện mẩu hóa thạch của người hiện đại lâu đời nhất từ trước đến nay nằm bên ngoài lãnh thổ châu Phi.

Video: Phát hiện hóa thạch người hiện đại lâu đời nhất ngoài châu Phi

Hóa thạch Mysliya-1.

Phát hiện này cho thấy, con người hiện đại có thể đã rời lãnh thổ châu Phi để tới các vùng đất khác sớm hơn những gì chúng ta vẫn nghĩ.

Hóa thạch được đặt tên là Mysliya-1, là một mẩu xương hàm vẫn còn giữ được một số chiếc răng, được phát hiện trong một hang động từ thời tiền sử ở phía bắc Israel, một quốc gia tại Trung Đông

Các nhà khoa học ước tính, hóa thạch Mysliya-1 có niên đại khoảng 177.000 – 194.000 năm.

Trước đây, hóa thạch người hiện đại lâu đời nhất được phát hiện ngoài lãnh thổ châu Phi được ước tính chỉ khoảng 90.000 – 120.000 năm tuổi. Điều này có nghĩa là, con người hiện đại có thể đã rời châu Phi sớm hơn chúng ta nghĩ ít nhất 50.000 năm.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.