ANT coin là gì ? Tìm hiểu về các đồng tiền điện tử Aragon

ANT coin là gì ? Tìm hiểu về các đồng tiền điện tử Aragon


Đồng tiền điện tử của Aragon Network, ANT là 1 token trên blockchain của Ethereum nên để giữ ANT bạn sẽ cần ví Ethereum.

Aragon Network là tất cả những gì bạn cần để điều hành tổ chức của bạn (công ty, NGOs (tổ chức phi chính phủ), quỹ, dự án mã nguồn mở …) trên blockchain của Ethereum. Aragon sẽ có những chức năng như chuyển/trao đổi token (ANT), bầu cử, chức vụ và vị trí, kêu gọi vốn và kế toán. Tổ chức trên Aragon rất dễ tùy biến theo yêu cầu người dùng và có khả năng mở rộng bằng cách cài đặt thêm các modules của bên thứ ba.

ANT coin là gì ? Tìm hiểu về các đồng tiền điện tử Aragon

Cấu trúc Aragon Network

Aragon Network sẽ được xây dựng bằng Aragon Core – một nền tảng DAO (decentralized autonomous organization – tổ chức tự động phân cấp) được viết bằng ngôn ngữ Solidity – và các ứng dụng phân cấp trên web (web-based decentralized app – dApp). Lúc đầu Aragon sẽ tập trung vào các công ty tư bản nhưng hệ thống sẽ có khả năng cài đặt các modules khác để phục vụ các loại hình tổ chức khác.

AajNgQv

Cấu trúc của Aragon Core

Theo dự kiến, quá trình phát triển Aragon sẽ kéo dài đến Q4 năm 2018 hoặc có thể muộn hơn (chưa có ngày tháng chính xác)

Theo trang web chính thức của Aragon, người sáng lập Aragon là Luis Cuende, đã từng đoạt giải lập trình viên trẻ xuất sắc nhất Châu Âu năm 2011, xuất hiện trong danh sách Forbes 30 Under 30 và đã từng là cố vấn cho phó chủ tịch Ủy Ban Châu Âu.

Vừa qua Aragon đã thực hiện ICO thành công và kêu gọi được 275,000 ETH tương ứng 24,750,000 $

Nhận xét : Aragon còn rất mới (ICO năm 2017) và quá trình phát triển vẫn còn kéo dài nên cộng đồng vẫn còn khá ít và chưa sôi động. Ý tưởng của Aragon rất ổn nhưng về mặt kỹ thuật thì sẽ cần thời gian để chứng minh. Tuy nhiên với khả năng của người sáng lập cũng như việc kêu gọi được số lượng vốn lớn nên có thể hy vọng vào Aragon sẽ phát triển thành công hệ thống của mình.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  1. 859471 603201Up to now, you demand to term of hire an absolute truck or van and will also be removal equipments to valuable items plus take a look at the new destination. From the long run, which finish up with are couple of items except anxiety moreover stress and anxiety. removals stockport 645419