Áp dụng Lý thuyết Giá Ichimoku trong trade coin

Áp dụng Lý thuyết Giá Ichimoku trong trade coin


Áp dụng Lý thuyết Giá Ichimoku trong trade coin

Nếu đã đọc bài viết về lý thuyết số học Ichimoku và Lý thuyết sóng Ichimoku, bạn nên đọc tiếp bài viết này vì nó bàn đến trụ cột thứ ba của Ichimoku: lý thuyết Giá Ichimoku.

Phần lý thuyết số học, bạn nên đọc đầu tiên vì phần này mang tính nền tảng cho các phần tiếp theo.

Lý thuyết giá Ichimoku

Theo lý thuyết, có tất cả 4 cách để đo lường khả năng di chuyển của giá. Nhưng do cách thứ 4 thường có xác suất xuất hiện thấp, cũng đòi hỏi nhiều kỹ năng để xác định nên MysTown xin giới thiệu 3 phép đo cơ bản nhất:

  • Đo lường theo hệ V = B + (B-C).
  • Đo lường theo hệ N = C + (B-A).
  • Đo lường theo hệ E = B + (B-A).

Hãy nhìn vào sơ đồ để rõ hơn các phép tính này:

7cl4qHI

Đo lường theo hệ NT chính là lý thuyết giá thứ 4 và có xác suất xuất hiện thấp nhất so với 3 dạng còn lại.

Lý thuyết giá Ichimoku – tính toán theo hệ V

Nếu bạn đã đọc xong bài viết về lý thuyết sóng Ichimoku sẽ nhận ra các cấu trúc sóng được vẽ trên sơ đồ đều là sóng N. Nhưng riêng mỗi hệ tính toán lại có sự khác biệt một chút về độ dài – ngắn của từng sóng I. Dù thuộc hệ nào, mục đích cuối cùng của chúng ta đều là dự đoán điểm D, điểm cuối cùng của cấu trúc sóng N trong Ichimoku.

Đối với hệ V, độ dài của sóng B-C phải đạt tỉ lệ 61.8% so với sóng A-B. Tức là sóng điều chỉnh đạt đúng tỉ lệ vàng trong fibonacci.

uZzUqCe

Ví dụ, bạn dùng một biểu đồ trên khung H4 và phát hiện thị trường đã xuất hiện đủ cấu trúc sóng N trên chart. Do xác định điểm C đạt đúng tỉ lệ 61.8% nên sẽ tính toán mục tiêu giá tại điểm D theo hệ V.

Điểm D sẽ ở mức giá 0.8294 = 0.8202 + (0.8202 – 0.8110).

Lý thuyết giá Ichimoku – tính toán theo hệ N và hệ E

Đối với hệ N và hệ E có cấu trúc sóng giống nhau với sóng B-C là sóng ngắn, thường đảo chiều quanh mốc 23.6% hay 38.2% fibonacci.

N7qfeVz

Biểu đồ này sử dụng phép tính theo hệ N: sau khi cấu trúc sóng N hình thành khi giá phá vỡ mức B trên chart, bắt đầu tính điểm D theo công thức:

Điểm D sẽ ở mức giá 13029 = 12698(C) + (12794 – 12463).

ef5874u

Tính toán theo hệ E sẽ giúp bạn có mục tiêu chốt lời cao hơn so với hệ N, bù lại xác suất giá chạm cũng giảm sút. Trên chart này, nếu tính theo hệ E, điểm D của chúng ta sẽ đạt mức 132.28 = 128.97 + (128.97-125.66).

Một số lưu ý khi dùng lý thuyết giá Ichimoku

Các lý thuyết tính toán trong lý thuyết giá Ichimoku chỉ mang tính tương đối, cũng giống như lý thuyết về chu kỳ (lý thuyết số học) và lý thuyết sóng; vì thế bạn không nên cố gắng dự báo một điểm đảo chiều chính xác khi áp dụng các lý thuyết này trong lúc trade. Tốt nhất là nên có sự kết hợp cả 3 lý thuyết để tăng độ chính xác.

Nếu để ý, các cấu trúc sóng nói trên đều là cấu trúc sóng N và loại cấu trúc sóng này trong lý thuyết Ichimoku chỉ được xem là hoàn thành nếu giá phá vỡ mức B trên đồ thị. Việc giá không đủ khả năng breakout mức B nghĩa là cấu trúc sóng N chưa hoàn thành, vì thế nếu bạn áp dụng cách tính theo lý thuyết giá bạn sẽ mắc phải sai lầm nghiêm trọng.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.