Có hay không những đồng tiền kỹ thuật số ổn định hơn Bitcoin?

Có hay không những đồng tiền kỹ thuật số ổn định hơn Bitcoin?


Có hay không những đồng tiền kỹ thuật số ổn định hơn Bitcoin?

Khi Bitcoin đang lận đận lao đao trong cơn bảo, người ta lại bắt đầu nói về những đồng tiền kỹ thuật số tương tự nhưng ổn định hơn Bitcoin như mơ về một nơi trú bão an toàn.

Đồng tiền kỹ thuật số ổn định là gì?

Đồng tiền ổn định (stablecoins) về bản chất vẫn là một loại tiền điện tử nhưng có giá trị ổn định. Chúng có tất cả những đặc điểm nổi bật của Bitcoin nhưng lại có giá trị ổn định nên có tiềm năng trở thành phương tiện thanh toán, lưu trữ giá trị và đơn vị đo lường. Những đồng tiền này tham vọng sẽ trở thành những đồng tiền thanh toán cầu, phục vụ thị trường thanh toán trên 90,000 tỷ USD. Để thực hiện được điều này, đồng tiền điện tử cần có 4 đặc điểm:

  • Giá ổn định
  • Khả năng mở rộng
  • Tính bảo mật cao
  • Tính phân tán cao (không giống như tether, các tài sản đảm bảo được quản lý bởi 1 công ty)

Hiện tại chưa có stablecoins nào đạt được cả 4 điều kiện trên, phần lớn chỉ đạt được một vài tiêu chí kể trên. Tính ổn định và tính phân tán đã tồn tại ở một số đồng tiền, nhưng khả năng mở rộng và mức độ bảo mật cao sẽ cần thời gian để hoàn thiện.

3 mô hình tạo ra đồng tiền kỹ thuật số ổn định

Hiện tại có 3 mô hình để tạo ra những đồng tiền: dựa trên giấy ghi nợ, dựa trên tài sản đảm bảo, và mô hình seigniorage shares.

Mô hình 1: Phát hành tiền trên giấy ghi nợ

Cách phát hành tiền điện tử trên giấy ghi nợ này được sử dụng bởi các đồng tiền điện tử lớn như Tether và Digix. Ở đây, tài sản sẽ được một công ty hoặc một tổ chức nắm giữ tại ngân hàng hoặc các đơn vị lưu trữ tải sản (như vàng đối với Digix). Giá trị của những đồng tiền điện tử được phát hành (bản chất là giấy ghi nợ) nằm ở nghĩa vụ thanh toán của những công ty phát hành. Tính tập trung là nhược điểm lớn nhất của mô hình này, nghĩa là đơn vị phát hành đồng tiền buộc phải có uy tín cao và cam kết thanh toán các nghĩa vụ liên quan. Yếu điểm này đã được thể hiện rõ qua sự việc của Tether: đơn vị phát hành có rủi ro thanh khoản và thiếu tính minh bạch.

h4vtE4z

Digix dùng đơn vị lưu trữ là vàng!

Các đồng tiền điển hình nhóm này là Tether, Sweetbridge, Stably, Digix.

Mô hình 2: Phát hành dựa vào tài sản đảm bảo

Các đồng tiền thuộc mô hình hai được đảm bảo bởi chính các tài sản số trên mạng blockchain và Bitshares chính là mô hình đi đầu trong nhóm này. Hiện tại, một số đồng tiền khác cũng đang thực hiện mô hình này Maker, Havven. Trong mô hình này, bạn có thể thanh toán ra tài sản đảm bảo bất cứ lúc nào vì các đồng tiền ổn định được đảm bảo bằng chính những đồng tiền điện tử khác dựa trên hợp đồng thông minh.

Trong mô hình của Maker, đồng tiền DAI được đảm bảo ETH, được giữ trong hợp đồng thông minh. Chẳng hạn như một người dùng tạo ra 50$ đồng DAI, họ sẽ bị giữ lại 50$ trong hợp đồng thông minh, họ chỉ có thể lấy lại ETH khi họ thanh toán DAI. Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm là không cần đến bên thứ 3, tài sản đảm bảo cho những đồng tiền này cũng là tiền kỹ thuật số có mức biến động cao nên rất dễ xảy ra tình hương giá trị tài sản đảm bảo giảm thấp hơn đồng phát hành. Để khắc phục vấn đề này và tránh rủi ro tín dụng, phần lớn các đồng tiền dạng này đều yêu cầu số lượng tài sản đảm bảo lớn.

Các đồng tiền điển hình nhóm này là Bitshares (BitUSD), Maker (DAI), Nubit, Havven, Augmint.

Mô hình 3: Seigniorage Shares

Đây là mô hình gần giống với mô hình phát hành tiền của ngân hàng trung ương. Đồng tiền trong mô hình này chỉ được đảm bảo bằng thứ duy nhất là niềm tin đồng tiền có giá trị. Tại mô hình này, một số tiền ban đầu sẽ tạo ra và được định giá trên USD. Nguồn cung của những đồng tiền này sẽ tăng hoặc giảm tương ứng với nhu cầu đảm bảo bảo giá ổn định. Giả sử đồng tiền được cố định tại 1$, khi nhu cầu tăng đẩy giá lên 1.1$ thì hệ thống sẽ tự động in tiền đẩy giá xuống mức 1$ và ngươc lại sẽ mua vào.

gL112cb

Basecoin là đồng tiền kỹ thuật số dựa trên mô hình in tiền của ngân hàng trung ương

Basecoin chính là một trong những đồng tiền điển hình của mô hình này. Chúng hoạt động theo hình thức “trái phiếu, cổ phiếu”. Khi giá Basecoin giảm, hệ thống sẽ phát hành “trái phiếu” nợ để mua tiền điện tử vào làm giảm nguồn cung (gần như tương đồng với cách hoạt động của ngân hàng nhà nước). Tuy nhiên, mô hình này đối diện với thách thức lớn là làm như thế nào để xác định số lượng cần mua hay cần bán để ổn định giá trong khi hệ thống hoàn toàn hoạt động phân tán, không có can thiệp của bên thứ ba. Bên cạnh đó, trong trường hợp giá giảm quá nhanh, hệ thống buộc phải in rất nhiều trái phiếu nợ để mua vào dẫn đến tình trạng vỡ nợ. Chưa kể còn các vấn đề liên quan đến lãi suất trái phiếu, lợi tức của những người nắm giữ cổ phiểu của hệ thống phát hành tiền. Có thể nói, mô hình này mô phỏng lại quá trình in tiền thực tế bằng cách thực hiện bởi máy tình và triển khai trên thế giới ảo với công nghệ blockchain.

Các đồng tiền điển hình nhóm này là Basecoin, Fragments, Carbon.

Những đồng tiền kỹ thuật số có giá trị ổn định vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, tuy nhiên nếu triển khai thành công thì đây sẽ là nền tảng giúp tiền điện tử trở thành phương tiện thanh toán trong tương lai.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.