Ethereum vận hành Casper trên Testnet – mở đường cho Proof of Stake

Ethereum vận hành Casper trên Testnet – mở đường cho Proof of Stake


Ethereum vận hành Casper trên Testnet – mở đường cho Proof of Stake

Các nhà phát triển Ethereum đã vận hành thành công mạng alpha test (testnet) cho phần mềm Casper, bước cuối cùng để mở đường giúp loại tiền thuật toán này chuyển sang giao thức đồng thuận Proof of Stake (PoS).

Giống như Bitcoin, Ethereum đang chạy trên giao thức Proof of Work (PoW) – nghĩa là để bảo vệ mạng lưới và tạo ra đơn vị tiền tệ mới, các thợ mỏ phải thực hiện việc giải các bài toán mật mã để xác thực giao dịch và tạo ra khối mới.

Tuy nhiên PoW hiện đang bị cả thế giới chỉ trích vì nó tác động vào sự nóng lên của toàn cầu vì lượng điện năng tiêu thụ, đồng thời tập trung sức mạnh tính toán vào một số bộ phận gọi là mining pool, làm mất đi tính phân cấp của đồng tiền thuật toán.

Ethereum chuyển giao sang Proof of Stake

Để giải quyết bài toán trên, Ethereum phải chuyển sang giao thức chứng minh cổ phần Proof of Stake, gọi là Casper. (Xem thêm khác biệt trong giao thức giữa NEO và Ethereum) Trong hệ thống Casper, những thợ mỏ (sau này gọi là xác thực viên) sẽ trở thành người chấp thuận cho các giao dịch bằng cách tích trữ Ether. Các xác thực viên lần lượt đề xuất và biểu quyết cho các khối, lẫn kích thước phần thưởng dựa trên lượng Ether mà họ đang tích trữ.

Theo các nhà phát triển, việc chuyển sang Casper sẽ làm giảm thiểu lượng điện năng tiêu thụ so với PoW. Ngoài khả năng hạn chế tác động vào môi trường, PoS cho phép Ethereum giảm đáng kể tỷ lệ lạm phát vì phần thưởng cho các xác thực viên sẽ ít hơn nhưng vẫn đảm bảo việc khuyến khích họ tiếp tục cống hiến.

Hơn nữa PoS còn làm giảm tính tập trung của các xác thực viên. Và vì tính chất này đã giảm, việc tấn công 51% là điều không thể xảy ra, bởi chẳng ai sở hữu 51% lượng tiền thuật toán lại đi tấn công vào hệ thống của mình.

Ethereum không phải là dự án đầu tiên tích hợp PoS. Tuy nhiên hầu hết việc triển khai PoS trước đây đều bị chỉ trích, bởi vì trong các trường hợp chia tách blockchain, xác thực viên thường tạo ra khối ngay tại ngọn của mỗi chuỗi mới thay vì giải quyết sự đồng thuận để hợp nhất blockchain trở lại.

Casper giải quyết vấn đề này bằng cách áp dụng hình phạt đối với những xác thực viên vi phạm quy luật hệ thống. Qua đó đảm bảo mỗi xác thực viên được khuyến khích nên làm đúng cách để đạt được sự đồng thuận cho mạng lưới, thống nhất một blockchain duy nhất trong trường hợp chia tách mạng.

Sau 3 năm phát triển, Casper chính thức bước vào alpha test với đầy đủ tính năng hoạt động. Tuy nhiên phần mềm này vẫn còn một vài bước kiểm nghiệm trước khi sẵn sàng vận hành trên mạng chính. Nhưng dù sao phiên bản alpha đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho việc kích hoạt chính thức Casper trong tương lai gần.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.