EU triển khai Đài quan sát và Diễn đàn Blockchain toàn diện nhất thế giới

EU triển khai Đài quan sát và Diễn đàn Blockchain toàn diện nhất thế giới


Ủy ban châu Âu vừa thông báo ra mắt Đài quan sát và Diễn đàn Blockchain EU nhằm liên hiệp nền kinh tế xung quanh Blockchain.

Ủy viên kinh tế số hóa và xã hội Mariya Ivanova Gabriel cho biết dự án sẽ trở thành “một trong những kho lưu trữ toàn diện nhất thế giới về trải nghiệm và chuyên môn Blockchain.”

Bà Gabriel cho biết:

“Dự án sẽ xây dựng nên một diễn đàn mở cho các nhà công nghệ, nhà đổi mới, công dân, các bên liên quan đến lĩnh vực này, các cơ quan công quyền, các nhà quản lý và giám sát thảo luận, phát triển các ý tưởng và triển khai phương hướng mới.”

Đội ngũ phát triển gồm 28 thành viên đã tích cực tìm hiểu và cố gắng ứng dụng dự án dựa vào Blockchain một cách mật thiết nhất. Đồng thời họ còn ra sức quảng cáo nó đến công chúng trong nhiều năm qua. Nghiên cứu do Quốc hội Châu Âu công bố vào năm 2017 cho rằng Blockchain sẽ “thay đổi cuộc sống” của công dân EU, với những nỗ lực tập trung vào các lĩnh vực như dữ liệu và nhận dạng về cải tổ kinh tế.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.