Những thành phố lớn có nguy cơ cạn kiệt nước trên thế giới


Sao Paulo, Bangalore, Bắc Kinh nằm trong số những thành phố gặp nhiều khó khăn trong đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch do vấn đề ô nhiễm.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.