Robot biết tự mở cửa

Robot biết tự mở cửa


Công ty thiết kế Boston Dynamics của Mỹ vừa thể hiện khả năng của mình trong việc tạo ra những chú robot. Mới đây, họ vừa công bố biết hợp tác, nếu một chú robot không thể làm được một việc nào đó, nó có thể gọi bạn mình đến giúp.

Robot biết tự mở cửa
Robot mới của Boston Dynamics

Công ty Boston Dynamics đã dạy cho robot của mình biết cách mở cửa. Đặc biệt hơn nữa, những con robot của họ còn có khả năng hợp tác và kêu gọi giúp đỡ để cùng giải quyết những nhiệm vụ khó khăn.

Trong một đoạn video đăng trên YouTube, một chú robot SpotMini không mở được cửa, nó đã gọi robot khác cùng model nhưng có cánh tay kéo dài tới giúp và cả 2 đều ra được khỏi phòng.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.