Tại sao động vật ăn thịt con của mình?

Tại sao động vật ăn thịt con của mình?


Tại sao động vật đôi khi ăn thịt đồng loại?

Theo nhà sinh vật học Douglas W. Mock, nhìn vào tình trạng con được đẻ ra, nếu con quá yếu, chúng sẽ giết và ăn thịt, giúp con mẹ có được năng lượng để chăm sóc tốt những con khỏe mạnh.

Tại sao động vật ăn thịt con của mình?

Ăn thịt con non yếu giúp con mẹ có được năng lượng để chăm sóc tốt những con khỏe mạnh.

Giả thuyết khác được đưa ra về các sư tử đực. Khi phát hiện các gia đình khác, chúng sẽ chiến đấu với con đầu đàn. Nếu thành công, sư tử sẽ ăn luôn con nhỏ, để chứng minh sự uy dũng và thu hút sư tử cái, phục vụ quá trình sinh sản.

Một nghiên cứu khác cho rằng, động vật ăn thịt con mình do áp lực tiến hóa, điều này xuất hiện ở loài mèo. Chúng sẽ giữ lại con non khỏe mạnh, di truyền gene tốt cho thế hệ sau.

Nghiên cứu ở loài ong cho thấy, ong ăn thịt con để hạn chế sự cạnh tranh giữa các cá thể con.

Ngoài ra, động vật ăn thịt con để tránh kẻ thù, xảy ra ở nhiều loài đẻ trứng như: chim, rắn… Do trứng không có khả năng tự vệ, con mẹ sẽ ăn thịt con để không lọt vào tay kẻ thù.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là giả thiết. Nguyên nhân động vật ăn thịt đồng loại vẫn là đề tài gây tranh cãi


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.