Thủ thuật Facebook: Cách tạm ẩn trang hoặc ai đó trên News Feed

Thủ thuật Facebook: Cách tạm ẩn trang hoặc ai đó trên News Feed


Nếu không muốn bị làm phiền, bạn có thể bỏ theo dõi một trang hoặc ai đó trên News Feed của tài khoản Facebook.

Tuy nhiên, đối với một số trường hợp, bạn chỉ muốn tránh bị làm phiền trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó sẽ theo dõi trở lại trong tương lai, chẳng hạn trong 30 ngày. May mắn là Facebook có tính năng Snooze giúp bạn làm điều đó dễ dàng.

Đối với web

Khi đang trên trang Facebook, bạn hãy cuộn qua News Feed của mình. Khi thấy nội dung nào đó mà không muốn nó hiện trên bảng tin trong 30 ngày tới, bạn hãy nhấp vào mũi tên ở góc phải bài đăng.

Thủ thuật Facebook: Cách tạm ẩn trang hoặc ai đó trên News Feed

Snooze sẽ giúp bạn tạm ngừng theo dõi ai đó trong thời gian 30 ngày.

Bạn sẽ thấy một tùy chọn mới có tên Snooze for 30 days. Hãy nhấp vào đó. Dĩ nhiên bạn có thể hoàn tác ngay nếu đó chỉ là một sai sót trong quá trình rê chuột.

Theo mặc định, thời gian Snooze sẽ tự động kết thúc sau 30 ngày, tuy nhiên bạn vẫn có thể kết thúc điều này sớm hơn nếu muốn. Để làm điều đó, hãy truy cập vào trang Facebook của đối tượng mà bạn đã thiết lập Snooze, sẽ thấy Snoozed, hãy nhấp vào nó và chọn End Snooze. Khi này, Facebook sẽ cho bạn biết còn bao nhiêu ngày nữa trước khi thời gian thiết lập kết thúc.

inKhAWr

Bạn có thể tắt tính năng Snooze trước thời điểm hẹn sẵn.

Đối với ứng dụng di động

Quá trình thiết lập trên ứng dụng Facebook cũng giống với web khi người dùng truy cập News Feed và cuộn xuống cho đến khi tìm thấy thứ mà mình muốn không nhìn thấy. Chạm vào mũi tên thả xuống và chọn tùy chọn Snooze for 30 days.

OZs8cKl

Thao tác các bước trên ứng dụng di động khá giống với trên web.

Để kết thúc Snooze sớm hơn so với thiết lập, bạn hãy truy cập hồ sơ hoặc trang mà mình đã thiết lập và tìm nút Snooze. Chạm vào nó và chọn tùy chọn End Snooze.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.