Video: Mặt Trời sẽ lạnh và tối hơn vào năm 2050

Video: Mặt Trời sẽ lạnh và tối hơn vào năm 2050


Các nhà khoa học dự đoán, Mặt trời sẽ tối đi vào năm 2050 do một hiện tượng mang tên đại cực tiểu.

Video: Mặt Trời sẽ lạnh và tối hơn vào năm 2050

Trong thời kỳ đại cực tiểu, những vết đen Mặt trời hình thành ít hơn.


Hiện tượng này xuất hiện theo chu kỳ thất thường, được cho là biến động ngẫu nhiên trong từ trường Mặt trời gây ra.

Trong thời kỳ đại cực tiểu, những vết đen Mặt trời hình thành ít hơn, từ tính của Mặt trời giảm đi và ít bức xạ cực tím chiếu đến Trái đất hơn.

Mặt trời tối hơn sẽ ảnh hưởng tới Trái đất, thông qua làm mỏng tầng ozone ở tầng bình lưu, tác động đến các mô hình gió và thời tiết.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.