Các ngân hàng Châu Âu hoàn thành giao dịch chứng khoán trực tiếp trên nền tảng Blockchain của R3

Các ngân hàng Châu Âu hoàn thành giao dịch chứng khoán trực tiếp trên nền tảng Blockchain của R3


Các ngân hàng Châu Âu hoàn thành giao dịch chứng khoán trực tiếp trên nền tảng Blockchain của R3

Credit Suisse và các tổ chức dịch vụ tài chính ING Thụy Sĩ đã hoàn thành thành công giao dịch trực tiếp đầu tiên trị giá 25 triệu Euro (khoảng 30 triệu USD) trên nền tảng Corda Blockchain của R3, theo thông cáo báo chí của Credit Suisse vào ngày 1.3.


Credit Suisse và ING đã chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp của các chứng khoán chính phủ Hà Lan và Đức bằng cách sử dụng Digital Collateral Records HQLAX (DCRs) trên ứng dụng cho vay thế chấp bằng HryvniaAX Corda.

Giao dịch được thực hiện bằng cách chuyển giao quyền sở hữu của các tài khoản liên kết DCR HQLAX chứa nhiều “chứng khoán” thay vì theo cách truyền thống chuyển nhượng riêng lẻ.

Theo thông cáo báo chí, việc sử dụng DCRs để chuyển chứng khoán có thể “giúp tăng cường tính minh bạch trong các quy tắc, giảm thiểu rủi ro hệ thống, rủi ro hoạt động và giúp các tổ chức tài chính quản lý vốn hiệu quả hơn.”

Thông cáo báo chí của Credit Suisse đề cập đến việc công ty luật Clifford Chance cũng tham gia vào việc phát triển một khung pháp lý cho việc chuyển giao quyền sở hữu chứng khoán dựa trên DCR.

Ivar Wiersma, người đứng đầu Wholesale Banking Innovation của ING, cho biết:

“Điều thực sự khác biệt là [việc sử dụng công nghệ sổ cái số hóa] cho phép cơ quan quản lý có cơ hội tiếp cận trực tiếp với sổ cái và toàn bộ lịch sử số hóa của giao dịch. Môi trường tự do thông tin thường không mấy minh bạch, nó có thể làm cho toàn bộ hệ thống tài chính trở nên linh hoạt hơn.”

Charley Cooper, giám đốc điều hành R3, chia sẻ:

“Đây là những thể chế được quy định trong một thị trường thực sự và đó là các giải pháp Blockchain đang được triển khai trong các môi trường thương mại.”

Amazon Web Services (AWS) đã thông báo hợp tác với R3 vào tháng 12 năm ngoái để sử dụng công nghệ sổ cái phân phối của nền tảng Corda. Vào tháng 11 năm ngoái, ING đã công bố thuật toán zero-knowledge proof “Phố Wall thân thiện” có thể khẳng định tính chính xác của giao dịch mà không để lộ danh tính.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  1. 902172 770046If you are needing to produce alteration in an individuals llife, during i would say the Are typically Bodyweight peeling off pounds training course are a wide path inside the direction of gaining any search. la weight loss 88498