Chính phủ Nga cần xây dựng nền tảng Blockchain cho riêng mình

Chính phủ Nga cần xây dựng nền tảng Blockchain cho riêng mình


Chính phủ Nga cần xây dựng nền tảng Blockchain cho riêng mình

Vào ngày 1 tháng 3, thứ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Liên bang Nga đã tuyên bố rằng, để công nghệ Blockchain được áp dụng vào chính phủ, cần phải tạo ra một nền tảng không liên quan đến việc đào coin.


Thứ trưởng Alexei Kozyrev đã tuyên bố tại diễn đàn “Kritposredsa”, việc triển khai một hệ thống Blockchain sẽ giúp giải quyết vấn đề lưu trữ lâu dài, bảo vệ tài liệu chính phủ và các hình thức nhận dạng khác. Ông nói thêm rằng để đáp ứng các yêu cầu này, nền tảng nên được “thống nhất trên toàn thế giới”.

Kozyrev giải thích thêm về quan điểm của mình

“Các giải pháp hiện tại đối với các tổ chức tài chính rất không ổn định. Theo dữ liệu từ Tokendata, hơn 50% nền tảng Blockchain được tạo ra đã bị phá sản hoặc biến mất. Nếu chúng ta đang nói về việc chính phủ sẽ áp dụng công nghệ này như thế nào, thì rõ ràng chúng ta không thể dựa vào các nền tảng do các tổ chức thương mại tạo ra, bởi vì các nền tảng này rất, không đáng tin cậy. Và do đó chính phủ cần tạo ra nền tảng Blockchain riêng dành cho mình. “

Chính phủ Nga đã tiến hành các sáng kiến vào cuối năm ngoái. Vào đầu tháng 12, chính phủ Moscow bắt đầu thử nghiệm thí điểm về việc sử dụng Blockchain để cải tiến các hệ thống bầu cử địa phương và cải thiện tính minh bạch với chương trình “Active Citizen”.

Vào ngày 19 tháng 12 năm 2017, ngân hàng quốc doanh Sberbank của Nga tuyên bố hợp tác với Liên đoàn chống độc quyền liên bang (FAS) để thực hiện chuyển giao và lưu trữ tài liệu thông qua công nghệ Blockchain.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.