Chính sách mới về tiền mã hóa tại Malaysia bắt đầu có hiệu lực.

Chính sách mới về tiền mã hóa tại Malaysia bắt đầu có hiệu lực.


Các hướng dẫn về chính sách Chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố (AML / CFT) của Malaysia liên quan đến thị trường tiền mã hóa đã bắt đầu có hiệu lực. Những quy định mới buộc các sàn giao dịch tiền mã hóa của Malaysia phải tuân thủ KYC, bao gồm việc thu thập ID của người dùng.
Quy định mới của Malaysia nhằm giúp tăng cường tính minh bạch của thị trường


Ngân hàng Negara Malaysia cho biết mục đích chính là “đảm bảo rằng các biện pháp hiệu quả được áp dụng để chống lại các nguy cơ sử dụng tiền mã hóa để tài trợ cho hoạt động rửa tiền và khủng bố”, ngoài ra quy định cũng giúp “tăng cường tính minh bạch của thị trường này tại Malaysia.”

Quy định mới khẳng định rằng :

“Điều này giúp tăng cường tính minh bạch trong việc sử dụng tiền mã hóa nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính và tăng cường các biện pháp khuyến khích, ngăn chặn việc lạm dụng chúng vào các hoạt động bất hợp pháp”

mdVTwbP

Luật này có hiệu lực vào ngày 27 tháng 2 và Ngân hàng Negara Malaysia cũng đã cho biết họ “đã nhận được khá nhiều thông tin phản hồi trong thời gian tham vấn công khai về dự thảo được công bố vào ngày 14 tháng 12 năm 2017. Ngân hàng cho biết thêm rằng phản hồi nhận được chủ yếu ” tập trung vào các sàn giao dịch, bao gồm cả các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ trung gian liên quan đến thị trường “.

Nhiều sàn giao dịch tại Malaysia tiến hành tích hợp KYC

Chính sách nêu rõ, các sàn giao dịch tại Malaysia phải tích hợp tính năng nhận diện khách hàng và những người tiến hành giao dịch khi thiết lập quan hệ kinh doanh với khách hàng và báo cáo cho chính phủ nếu họ nghi ngờ khách hàng có liên quan đến việc rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.

Các quy định cho phép các sàn giao dịch tại Malaysia thu thập Họ tên đầy đủ, địa chỉ, và ngày sinh của tất cả các khách hàng cùng với chứng minh nhân dân (ID). Tài liệu cũng nêu rõ rằng “bất kỳ cá nhân nào cung cấp dịch vụ chuyển đổi từ tiền mã hóa sang các loại tiền pháp định (fiat) hoặc sang một loại tiền mã hóa khác phải tuân thủ theo đúng Luật chống rửa tiền, chống khủng bố cũng như các văn bản pháp luật được công bố vào năm 2001 của nước này”

Ngân hàng Negara Malaysia tái khẳng định rằng, các loại tiền mã hóa không được công nhận là hình thức thanh toán hợp pháp tại Malaysia. Như vậy, các doanh nghiệp sẽ không được bảo vệ bởi các tiêu chuẩn của thị trường áp dụng cho các tổ chức tài chính hiện hành.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.