Ford đề xuất hệ thống sử dụng crypto trong việc phân luồng giao thông

Ford đề xuất hệ thống sử dụng crypto trong việc phân luồng giao thông


Ford đề xuất hệ thống sử dụng crypto trong việc phân luồng giao thông

Nhà sản xuất ô tô của Mỹ, Ford, đã đệ đơn xin cấp bằng sáng chế cho một phương pháp sử dụng crypto cho phép những chiếc xe hơi trên đường giao tiếp với nhau và giảm lưu lượng giao thông, bao gồm sàn giao dịch các loại crypto token theo Cục thương hiệu và bản quyền sáng chế Hoa Kỳ (USPTO) công bố ngày 27 tháng 3.


Theo bằng sáng chế ngày 16 tháng 9 năm 2017 của Ford, nó tập trung vào những cách nhằm giảm bớt tắc nghẽn giao thông, đề xuất rằng việc giao tiếp nhằm phối hợp tốc độ giữa các phương tiện có thể hạn chế phần nào “tâm lý của người lái xe khi họ tập trung vào việc ưu tiên thời gian di chuyển cá nhân” thông qua hệ thống “Cooperatively Managed Merge and Pass (CMMP)”.

Ứng dụng đề cập khả năng cho xe hơi gắn với mô hình giao tiếp và một hệ thống điều khiển hành trình thích ứng hợp tác (CACC) để giao tiếp với những chiếc xe khác thông qua sàn giao dịch của CMMP token, chuyển ưu tiên từ cá nhân sang “tốc độ luồng nhóm thông qua cataracts giao thông”.

Những chiếc xe có hệ thống giao tiếp này sẽ giao dịch CMMP token, ví dụ như có một chiếc ô tô “chiếm giữ làn giao thông chậm hơn bình thường” hoặc cho phép một chiếc xe khác “kết hợp làn đường và vượt qua khi cần thiết” như một cách trong giao thông đường bộ. Những chiếc xe đã hy sinh sự ưu tiên thời gian cá nhân cho lợi ích chung của luồng giao thông sẽ nhận được các token từ các xe tham gia khác.

Ví dụ khác, nếu người lái xe “đang trễ một cuộc hẹn”, đưa yêu cầu để vượt qua bất kỳ loại xe nào trong 10 phút tiếp theo đổi lại là một số token nhất định.

Đầu tháng này, nhà sản xuất ô tô Đức và công ty mẹ của Mercedes-Benz, Daimler AG, đã giới thiệu đồng tiền kỹ thuật số dựa trên Blockchain, sẽ thưởng cho các tài xế thân thiện với môi trường, có trách nhiệm bằng những đồng coin có thể được nhận lãnh trong các sự kiện VIP .


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.