Hệ sao có 3 siêu Trái đất mới có gì đặc biệt?

Hệ sao có 3 siêu Trái đất mới có gì đặc biệt?


Một hệ sao kỳ thú bất ngờ tìm thấy trong không gian gây ngạc nhiên giới khoa học. Các hành tinh quay quanh quỹ đạo rất gần ngôi sao chủ với khoảng thời gian 1,2, 3,6 và 6,2 ngày, ở khoảng cách gần nhất với sao chủ.


Các nhà thiên văn học CfA Joseph Rodriguez, Andrew Vanderburg, Jason Eastman, David Latham, và Samuel Quinn cùng đội ngũ các nhà khoa học của họ đã phát hiện ra ba hành tinh nhỏ quay quanh sao GJ9827 nằm ở khoảng cách tương đối gần khoảng 100 năm ánh sáng.

Ba hành tinh ngoại lai này có bán kính khoảng 1,6, 1,3 và 2,1 lần bán kính của Trái đất tương ứng. Tất cả chúng đều được phân loại là siêu Trái đất, nghĩa là với khối lượng lớn hơn Trái đất nhưng nhẹ hơn Sao Hải Vương.

GJ9827 là một trong những ngôi sao ít được biết đến nhưng có nhiều hành tinh ngoại lai thường xuyên có những chuyến quá cảnh kỳ quái cùng bầu khí quyển đặc thù.

Không những thế, thành phần của các hành tinh này dự kiến có thể bao gồm đá và khí.

Các hành tinh quay quanh quỹ đạo rất gần ngôi sao chủ với khoảng thời gian 1,2, 3,6 và 6,2 ngày, và tại các khoảng cách gần nhất với sao chủ, chúng có nhiệt độ khá nóng, ước tính là 898, 537 và 406 độ C.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  1. 463128 591874Currently truly do not stop eating because there is yet the decision which you will transform into. Work from your home us rrs often a fad for that who wants to earn dollars but still enough time requires most substantial occasions utilizing children and kids goes for as the modern habit. attract abundance 924805