Sốc: Phát hiện một gia đình lớn kỷ lục có 13 triệu người

Sốc: Phát hiện một gia đình lớn kỷ lục có 13 triệu người


Các nhà di truyền học từ Mỹ đã tạo ra cây phả hệ lớn nhất từ 13 triệu người trên cơ sở trang web về gene học. Nghiên cứu này liên quan đến hàng triệu gia đình ở châu Âu và Bắc Mỹ.


Các nhà khoa học đã sử dụng cơ sở dữ liệu của trang web này để tạo ra một cây phả hệ, tại thời điểm nghiên cứu có khoảng 86 triệu hồ sơ.

Sau khi nhận được dữ liệu, các nhà di truyền học đã tạo ra khoảng 5 triệu cây phả hệ gene, gồm 13 triệu người từ 11 thế hệ, sống trong giai đoạn từ năm 1650-2000.

Sốc: Phát hiện một gia đình lớn kỷ lục có 13 triệu người

Cây phả hệ khổng lồ.

Cây phả hệ lớn như vậy đã cho phép các nhà khoa học có thể phân tích được sự thay đổi của con người từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ví dụ, phụ nữ di chuyển thường xuyên hơn nam giới, nhưng nam giới thường đi xa hơn, đôi khi thậm chí tới các quốc gia khác. Việc tìm kiếm đối tác cũng bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của giao thông: nếu trước những năm 1800 người ta chọn đôi lứa từ những người sống trong bán kính 8km, thì vào năm 1950 vùng phủ sóng đã mở rộng đến 100km.

Trước đây, việc kết hôn giữa những người thân thích đã dừng lại vào đầu thế kỷ XIX, nhưng cây phả hệ cho thấy truyền thống này còn tồn tại thêm ít nhất 50 năm.

Các tác giả cũng tính toán rằng sự lão hóa do các yếu tố di truyền chỉ chiếm 16% – mọi thứ khác phụ thuộc vào môi trường và lối sống.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  1. I have been checking out many of your stories and i can state pretty clever stuff. I will surely bookmark your blog.

    http://www.zortilonrel.com/