Tennessee thông qua dự luật công nhận Blockchain, hợp đồng thông minh hợp pháp cho giao dịch điện tử

Tennessee thông qua dự luật công nhận Blockchain, hợp đồng thông minh hợp pháp cho giao dịch điện tử


Tennessee thông qua dự luật công nhận Blockchain, hợp đồng thông minh hợp pháp cho giao dịch điện tử

Thống đốc bang Tennessee vào ngày 22/03 đã ký thông qua dự luật công nhận quyền hợp pháp khi sử dụng công nghệ Blockchain và hợp đồng thông minh cho các giao đich điện tử vào ngày 22 tháng 3, theo trang web luật pháp Legiscan.


Bản tóm lược dự luật này viết: “…dự luật sẽ công nhận quyền hợp pháp của công nghệ Blockchain và hợp đồng thông minh trong việc giải quyết các khoản giao dịch điện tử.” Dự luật cũng nêu ra một điều khoản “bảo vệ quyền sở hữu các thông tin nhất định được bảo mật bằng công nghệ Blockchain”.

Dự luật số 1662 đã được Thống đốc Bill Haslam ký sau gần 3 tháng kể từ lúc bản thảo được đệ trình vào ngày 18 tháng 1, vượt qua cả Thượng viện và Hạ viện bang Tennessee mà không gặp phải lá phiếu phản đối nào. Dự luật này được 2 Thượng Nghị sĩ đảng Cộng hòa ông Steven Dickerson và ông Richard Briggs cùng 2 Thượng Nghị sĩ đảng Dân chủ Lee Harris và Jeff Yarbro khởi xướng.

Công nghệ Blockchain được định nghĩa trong dự luật là:

“Bất kỳ sổ cái phân phối hoặc cơ sở hạ tầng hỗ trợ, bao gồm Blockchain, mà sử dụng một sổ cái phân phối, phân tán, có thể được chia sẻ và sao chép, không phân biệt tư nhân hay công cộng, có giấy phép hay không có giấy phép, và đồng thời bao gồm việc sử dụng tiền tệ điện tử và tokens như là một phương tiện giao dịch điện tử.”

Còn hợp đồng thông minh thì đươc dự luật này định nghĩa là “một chương trình máy tính dựa trên sự kiện đầu vào, vận hành trên một sổ cái điện tử, phân phối, phân tán, có thể được chia sẻ và sao chép. Hợp đồng thông minh được dùng để tự động hóa các giao dịch”. Dự luật cũng lưu ý rằng “sẽ không có bất kỳ hợp đồng nào bị từ chối hiệu lực pháp lý, tình trạng hiệu lực, hoặc khả năng thực thi chỉ vì trong đó có chứa điều khoản hợp đồng thông minh”.

Các tiểu bang Hoa Kỳ đã thông qua nhiều dự luật có liên quan đến tiền mã hóa kể từ đầu năm nay. Vào hồi tháng 2, bang Georgia đề xuất dự luật chấp nhận sử dụng tiền tệ kỹ thuật số để đóng thuế và các lệ phí tiểu bang, và sau đó, vào đầu tháng 3, bang Wyomingđã thông qua dự luật liệt kê tiền điện tử là một loại tài sản mới, giúp tiền điện tử thoát khỏi các quy định chứng khoán của tiểu bang.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.