Amazon nhận bằng sáng chế liên quan đến Bitcoin

Amazon nhận bằng sáng chế liên quan đến Bitcoin


Amazon Technologies vừa nhận được bằng sáng chế về thị trường cung cấp nguồn dữ liệu, bao gồm các giao dịch Bitcoin.


Amazon nhận bằng sáng chế liên quan đến Bitcoin

Hôm thứ Ba vừa qua, Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Liên bang Hoa Kỳ đã phê duyệt đơn gửi hồi tháng 9 năm 2014 của chi nhánh công ty Amazon.com đăng ký bằng sáng chế tương quan đến các luồng dữ liệu khác nhau và bán định dạng dữ liệu tổng hợp cho những người muốn theo dõi dữ liệu đó. Trong đơn đăng ký có hai lần đề cập đến các giao dịch Bitcoin làm ví dụ về các sản phẩm tiềm năng.

Trong trường hợp thứ nhất, đơn đăng ký mô tả “luồng dữ liệu truy xuất hoặc chứa các giao dịch bitcoin toàn cầu (hoặc bất kỳ giao dịch tiền tệ kỹ thuật số)”.

“Ví dụ, một nhóm nhà bán lẻ điện tử hoặc trên Internet chấp nhận giao dịch Bitcoin có thể đặt địa chỉ giao hàng tương quan với địa chỉ Bitcoin. Các nhà bán lẻ điện tử có thể kết hợp địa chỉ giao hàng với dữ liệu giao dịch Bitcoin nhằm tạo dữ liệu tương ứng và tái truy xuất dữ liệu kết hợp làm luồng dữ liệu kết hợp. Một nhóm nhà cung cấp viễn thông có thể đóng góp luồng dữ liệu hạ lưu (downstream) vào luồng dữ liệu tổng hợp và có thể tương quan địa chỉ IP (Giao thức Internet) của các giao dịch với các quốc gia xuất xứ. Các cơ quan chính phủ có thể đóng góp luồng hạ lưu và tương quan dữ liệu giao dịch thuế nhằm giúp xác định những bên tham gia giao dịch”.

JdEXHNJ

Ví dụ thứ hai thảo luận về cách thức cơ quan thực thi pháp luật nhận dữ liệu về các giao dịch Bitcoin trên toàn cầu liên kết đến các địa chỉ vận chuyển trên Internet và ngoài thực tế.

“Ví dụ, một cơ quan thực thi pháp luật có thể đóng vai khách hàng và muốn nhận các giao dịch Bitcoin toàn cầu, tương ứng từ quốc gia với dữ liệu ISP để xác định địa chỉ IP nguồn và địa chỉ giao hàng có tương quan với địa chỉ Bitcoin. Cơ quan đó có thể không muốn thêm cải tiến bổ sung nào chẳng hạn như hồ sơ dữ liệu của ngân hàng địa phương. Thị trường dữ liệu trực tuyến có thể định giá dữ liệu mong muốn này trên mỗi GB (gigabyte), và cơ quan có thể tiến hành chạy phân tích trên dữ liệu mong muốn bằng module phân tích”.

Amazon đã không phản ứng tức thì trước yêu cầu của bình luận CNBC.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.