Bank of America dự định sử dụng Blockchain cho sổ cái nội bộ

Bank of America dự định sử dụng Blockchain cho sổ cái nội bộ


Bank of America dự định sử dụng Blockchain cho sổ cái nội bộ

Bank of America có thể đang tìm kiếm sự thay thế hệ thống chia sẻ dữ liệu hiện có bằng một blockchain, theo như đơn xin cấp bằng sáng chế gửi đi hôm thứ Năm vừa rồi.


Đơn đăng ký, được cấp bởi Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), phác thảo một blockchain phân quyền, nếu được thực hiện sẽ ghi lại và xác thực dữ liệu cá nhân và kinh doanh một cách an toàn, đảm bảo rằng chỉ có các bên có thẩm quyền mới có thể truy cập. Hơn nữa, hệ thống sẽ giữ một bản ghi của tất cả những người truy cập dữ liệu.

Hồ sơ đăng ký đề xuất sử dụng một blockchain như một cách để kết hợp nền tảng dữ liệu hiện có vào một mạng đơn an toàn, tăng tính hiệu quả bằng cách giảm số lượng các địa chỉ lưu trữ dữ liệu của người dùng.

Theo tài liệu đã được đệ trình lần đầu tiên vào năm 2016, các nhà cung cấp dịch vụ và cá nhân đang ngày càng sử dụng internet để chia sẻ hồ sơ cá nhân và kinh doanh, chủ yếu thông qua các cổng web dành riêng và các tệp đính kèm email. Tuy nhiên, “có một số nhược điểm khi sử dụng phương pháp chia sẻ bản ghi điện tử này”, bao gồm phải lặp lại quá trình cho mỗi công ty và nguy cơ mất mát dữ liệu.

Sử dụng một blockchain sẽ tạo ra một hệ thống hiệu quả hơn, trong đó một cá nhân có thể lưu trữ tất cả hồ sơ của họ trong một sổ cái kỹ thuật số. Các doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ sẽ có thể truy cập các hồ sơ này nếu cần.

Đáng chú ý, đây sẽ là một blockchain phân quyền, theo bản đăng ký ghi chú.

Các phiên bản của sáng chế sử dụng một blockchain riêng để lưu trữ nhiều loại hồ sơ khác nhau được chuyển tải đến các nhà cung cấp dịch vụ. Bằng cách này, cá nhân hoặc tổ chức có thể lưu trữ an toàn trên blockchain tất cả hồ sơ liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ, sau đó cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ quyền truy cập vào các hồ sơ đó sao cho các nhà cung cấp chỉ có thể truy cập vào các hồ sơ cụ thể mà họ được ủy quyền, ví dụ: một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ chỉ có thể truy cập hồ sơ chăm sóc sức khoẻ trên blockchain.”

Theo: Coindesk


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.