Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất tăng gấp đôi lượng oxy?

Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất tăng gấp đôi lượng oxy?


Nếu lượng oxy trên Trái Đất tăng gấp đôi, sức khỏe của con người được cải thiện nhưng tuổi thọ sẽ trở nên ngắn hơn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất tăng gấp đôi lượng oxy?

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.