Mastercard phát triển Blockchain để chống lại giả mạo nhận dạng

Mastercard phát triển Blockchain để chống lại giả mạo nhận dạng


Mastercard phát triển Blockchain để chống lại giả mạo nhận dạng

Một bằng sáng chế mới nộp của Mastercard cho thấy người khổng lồ trong lĩnh vực thanh toán đang xem xét Blockchain như là một cách để bảo vệ dữ liệu nhận dạng.


Trong đơn đăng ký được cấp bởi Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) thứ Ba tuần trước, Mastercard mô tả một hệ thống mà trong đó một blockchain riêng tư hoặc bán riêng tư sẽ được sử dụng để nhận và lưu trữ dữ liệu nhận dạng, các phần của nó có thể bao gồm “tên, địa chỉ đường phố, mã số thuế “và nhiều hơn nữa.

Công ty đề cập trong hồ sơ đăng ký, ban đầu được đệ trình vào tháng 9 năm 2017, rằng công nghệ này có thể giúp ngăn chặn việc sử dụng dữ liệu nhận dạng giả mạo trong hệ thống của nó. Mastercard viết:

“Việc sử dụng một blockchain để lưu trữ các dữ liệu nhận dạng và các dữ liệu ủy nhiệm có thể cung cấp sự lưu trữ không thể thay đổi cho các dữ liệu này. Cung cấp sự xác minh chính xác và cũng ngăn chặn việc ngụy tạo các dữ liệu này.”

Hồ sơ đăng ký giải thích rằng hệ thống sẽ tạo ra một “tệp dữ liệu” cho mỗi thực thể, nó sẽ được kết hợp với khóa công khai và “quyền trên địa lý”. Các thực thể này sẽ là “cấp dưới”, trong khi thực thể “cấp trên” sẽ áp đặt một chữ ký số vào các tệp dữ liệu của chúng. Một “hashing module của máy chủ xử lý” sau đó sẽ tạo ra một “giá trị nhận dạng” cho mỗi thực thể và tạo một block với một mốc thời gian và một bản ghi của khối gần đây nhất được thêm vào blockchain.

Không giống như một blockchain công cộng, mạng đề xuất của Mastercard chỉ cho phép các nút nhất định gửi dữ liệu. Các nút được phép này sẽ hoạt động để “ngăn chặn việc bổ sung dữ liệu có thể làm giảm tính chính xác của dữ liệu được lưu trữ trong đó” trên mỗi ứng dụng.

Đơn giản hơn, các nút được chứng nhận Mastercard là những nút duy nhất có thể cập nhật thông tin nhận dạng trong hệ thống. Và theo Mastercard, hệ thống đề xuất có thể thay thế các phương tiện khác để chứng minh các nhận dạng, thứ có thể thiếu chính xác và dễ bị ngụy tạo. Theo như ghi chú của công ty:

“Trong những trường hợp như vậy, có thể khó để một thực thể có thể bác bỏ một nhận dạng giả mạo, dẫn đến một sự tương tác với một cá nhân hoặc thực thể không chính xác. Do đó, cần phải có một giải pháp kỹ thuật để cung cấp sự lưu trữ không thể thay đổi cho các dữ liệu nhận dạng và ủy nhiệm, và có thể ngăn chặn sự thiếu chính xác và ngụy tạo.”

Cho đến nay Mastercard đã đệ trình một số hồ sơ đăng ký bằng sáng chế liên quan đến blockchain. Một hồ sơ hình dung một cơ sở hạ tầng có thể tạo điều kiện cho các dịch vụ hoàn trả cho người sử dụng cryptocurrency. Một hồ sơ khác mô tả một cơ sở dữ liệu dựa trên blockchain có thể ngay lập tức xử lý các khoản thanh toán, do đó làm giảm đáng kể thời gian giải quyết giao dịch.

Ngoài việc tham gia vào sân chơi sở hữu tài sản trí tuệ, Mastercard cũng đang chuyển sang tăng cường các tài năng Blockchain nội bộ của mình.

Công ty công nghệ thanh toán này đã công bố vào tuần trước rằng họ đã tuyển dụng 175 nhà phát triển công nghệ mới, bao gồm cả các chuyên gia blockchain, làm việc trong một văn phòng tại Ireland.

Theo: Coindesk


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.