Số lượng việc làm liên quan đến tiền mã hóa tăng gấp đôi trong năm 2018

Số lượng việc làm liên quan đến tiền mã hóa tăng gấp đôi trong năm 2018


AngelList, một trang web giới thiệu việc làm báo cáo rằng số lượng việc làm liên quan đến tiền mã hóa đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 3 tháng qua.


Số lượng việc làm liên quan đến tiền mã hóa tăng gấp đôi trong năm 2018

AngelList, một trang web giới thiệu việc làm báo cáo rằng số lượng việc làm liên quan đến tiền mã hóa đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 3 tháng qua.

Cụ thể theo số liệu từ AngelList, số lượng công việc mới liên quan đến tiền mã hóa được liệt kê trong tháng 12 năm 2017, là vào khoảng 500. Tuy nhiên vào tháng 2 năm nay, số lượng công việc mới liên quan đến tiền mã hóa đã vượt quá con số 1.000.

v6nLWQc

AngelList đã dự đoán trước đó trong một bài viết “Làm thế nào để có được một công việc liên quan đến tiền mã hóa ?”, và trong năm 2017 đã có hơn 1.200 bài viết tương tự như thế này, và con số đó sẽ còn tăng cao hơn trong năm nay.

Ngày càng có nhiều người quan tâm cũng như tìm kiếm cơ hội việc làm liên quan đến tiền mã hóa, khi mà thị trường tiền mã hóa ngày nay đang rất được phổ biến và phát triển.

Trong bản tin của họ, AngelList cũng đã liệt kê nhu cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực liên quan đến tiền mã hóa như “Tài chính phân cấp”, “Phần cứng bảo mật” và “Internet phân cấp.”


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.