Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấm các ngân hàng thực hiện giao dịch tiền số

Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấm các ngân hàng thực hiện giao dịch tiền số


Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấm các ngân hàng thực hiện giao dịch tiền số

Phàm có câu: “KIÊNG CANH NÓNG MÀ THỔI CẢ RAU NGUỘI”, ý nói thái độ cẩn thận đề phòng trước những mối hiểm nguy, kể cả khi chúng còn tiềm ẩn. Áp vào tình hình tiền điện tử ở Việt Nam hiện tại, thật không thể nào hợp hơn. Vốn các cơ quan lập pháp ở nước ta đã chẳng ưa gì những loại tài sản mà ta không thể quản lý được, sau đợt lùm xùm IFAN gần đây, nhà nước lại càng có lý do để xiết chặt những quy định pháp lý hơn. Mới đây nhất, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 02 về các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền điện tử, nhắm thẳng đến việc hạn chế tối đa tiền điện tử trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.


Theo chỉ thị này, ngoài các đối tượng trên, các tổ chức có hoạt động xử lý giao dịch mua bán, trao đổi tiền số cũng nằm trong số các đối tượng được các ngân hàng rà soát và có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và quản lý ngoại hối.

vf0wK2t

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được cung ứng các dịch vụ thanh toán, thực hiện giao dịch thẻ, cấp tín dụng qua thẻ, hỗ trợ xử lý, thanh toán, chuyển tiền, bù trừ và quyết toán, chuyển đổi tiền tệ, thực hiện giao dịch thanh toán, chuyển tiền qua biên giới liên quan tới giao dịch tiền số cho khách hàng do có thể phát sinh những rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế.

Tại chỉ thị này, Ngân hàng Nhà nước cũng giao các đơn vị tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp tăng cường kiểm soát, xử lý các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền tiền điện tử.

Ngoài ra các đơn vị này cũng phải chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc đề xuất, xây dựng khung pháp lý, xử lý đối với các loại tiền ảo, tài sản ảo và đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng hệ thống ngân hàng, hệ thống thanh toán để mua bán, trao đổi, sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán trái pháp luật.

Riêng cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng làm đầu mối phối hợp Vụ thanh toán và các đơn vị liên quan thuộc NHNN tham mưu, đề xuất với Thống đốc NHNN việc thanh tra về rủi ro tiền ảo đối với các ngân hàng tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trường hợp xét thấy cần thiết, có nguy cơ rủi ro hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trước đây, nhà nước cũng từng có những quy định rất cứng rắn về tiền số như:

Dùng Bitcoin sẽ bị xử phạt tới 200 triệu đồng, truy cứu hình sự

NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố cũng phải tăng cường công tác giám sát, phát hiện các giao dịch, hoạt động tiền ảo có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật để xử lý theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý, đặc biệt đối với hoạt động sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán trái quy định pháp luật.

Các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp cụ thể theo nội dung chỉ thị và báo cáo kết quả thực hiện về NHNN trước ngày 30-6.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.