IBM phát hành mã Token Cryptocurrency trên Blockchain Stellar

IBM phát hành mã Token Cryptocurrency trên Blockchain Stellar


Được công bố hôm thứ ba, sáng kiến mã hóa tín dụng carbon của IBM và Veridium này cho phép các công ty bù đắp thiệt hại do ô nhiễm gây ra cho môi trường. Tiền thu được từ việc bán mã token “verde” sẽ được sử dụng để trồng lại một khu rừng nhiệt đới rộng 250 dặm vuông trên đảo Borneo ở Indonesia.

IBM phát hành mã Token Cryptocurrency trên Blockchain Stellar

Tín dụng carbon của bên thứ ba đã tồn tại trong một thời kỳ, nhưng chúng khó được định giá và giữ trên bảng cân đối truyền thống. Ngược lại, mã token verde có thể thay đổi và giao dịch trên mạng Stellar công khai, loại bỏ trở ngại khỏi chuỗi cung ứng tín dụng carbon.

Trong nhiều năm, chúng tôi đã cố gắng giảm thiểu các tác động môi trường ở mọi thời điểm trong chuỗi giá trị, tuy nhiên các giải pháp trước đó vẫn phức tạp và tốn nhiều chi phí.

Todd Lemons, CEO và là người đồng sáng lập Veridium cho biết:

Tài sản môi trường kỹ thuật số của chúng tôi được thiết kế để giúp các công ty và nhà đầu tư tổ chức mua và sử dụng tín dụng carbon để giảm thiểu tác động với môi trường ngày hôm nay, và thậm chí phòng ngừa rủi ro nợ tín dụng carbon trong tương lai.

Đáng chú ý, sáng kiến này không chỉ là một bằng chứng về khái niệm hay một chương trình thí điểm, cũng không phải các mã token sẽ được giới hạn trong một blockchain riêng cho các công ty được chọn. Thay vào đó – xây dựng trên quan hệ đối tác trước đây của IBM với Stellar – các khoản tín dụng sẽ được giao dịch trên mạng Stellar công khai, cho phép chương trình có thể tiếp cận trên phạm vi toàn cầu.

Bridget van Kralingen, phó chủ tịch cấp cao của nền tảng công nghiệp và bộ phận blockchain của IBM cho biết: “Bằng cách sử dụng mạng lưới blockchain công cộng, chúng tôi có thể giúp Veridium tạo ra một thị trường bền vững mới tốt cho kinh doanh và thế giới.

Đây là một ví dụ tuyệt vời về cách thức các ngành công nghiệp đang được phát triển bởi blockchain, trong trường hợp này thiết lập một cách tiếp cận hiệu quả và minh bạch hơn để tính toán và bù trừ carbon, cho phép các cá nhân và công ty đóng góp vào việc cải thiện môi trường.

Theo TradingIG


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.