Phân tích biến động giá của 15 cryptocurrency do hiệu ứng từ việc niêm yết trên Binance năm 2018

Phân tích biến động giá của 15 cryptocurrency do hiệu ứng từ việc niêm yết trên Binance năm 2018


Bài viết này phân tích ảnh hưởng của danh sách Binance lên giá của cryptocurrency. Trong năm 2018, Binance là sàn giao dịch cryptocurrency hàng đầu thế giới. Khối lượng giao dịch cao có thể làm tăng nhu cầu và do đó làm tăng giá, đặc biệt là vào ngày niêm yết trên Binance.

Kết quả chung

Tiềm năng lợi nhuận tối đa từ danh sách niêm yết của Binance trung bình tăng 109%.

Phần trăm thay đổi giá, trung bình từ một tuần trước khi niêm yết trên Binance đến một tuần sau khi niêm yết là 32%.

Tất cả 15 cryptocurrency đều tăng giá trị vào ngày niêm yết Binance so với ngày trước khi niêm yết.

13 trong số 15 cryptocurrencies giảm giá trị vào ngày sau khi niêm yết Binance. Lợi nhuận thường cao nhất khi mua trước ngày Binance niêm yết và bán sau ngày niêm yết.

8 trong số 15 cryptocurrencies duy trì tăng giá trị từ một tuần trước khi niêm yết Binance đến một tuần sau khi niêm yết.

7 trong số 15 cryptocurrencies giảm giá trị từ một tuần trước khi niêm yết Binance thành một tuần sau khi niêm yết Binance.

Điều này có thể được lý giải toàn bộ là do tâm lý thị trường. Cryptocurrency thường duy trì giá trị cao nhất trong hai tuần khi giá Bitcoin tăng hoặc ổn định.

Phân tích dữ liệu

Dữ liệu 15 cryptocurrency được niêm yết trên Binance từ tháng 2/2018 đến tháng 5/2018. Có năm điểm giá dữ liệu cho mỗi cryptocurrency:

  • 1 tuần trước khi niêm yết;
  • 1 ngày trước khi niêm yết;
  • ngày niêm yết;
  • 1 ngày sau khi niêm yết;
  • 1 tuần sau khi niêm yết.

Có hai điểm phần trăm dữ liệu cho mỗi cryptocurrency:

  • Tối đa % Tăng (tổng số lợi nhuận có thể được thực hiện từ việc mua thấp và bán cao) và;
  • Thay đổi % 2 tuần (chênh lệch giá từ 1 tuần trước khi niêm yết và 1 tuần sau khi niêm yết).

Dữ liệu cũng chứa phần trăm thay đổi của Bitcoin trong 2 tuần để giúp mọi người xác định được tâm lý thị trường crypto tổng thể trong khoảng thời gian 2 tuần. Mỗi điểm giá dữ liệu sử dụng giá hàng ngày cryptocurrency.

Augur (REP)

Phân tích biến động giá của 15 cryptocurrency do hiệu ứng từ việc niêm yết trên Binance năm 2018

Tối đa % tăng: 89% / Thay đổi % 2 tuần: 29% / Bitcoin: -15%

Bytecoin (BCN)

AY4SNVi

Tối đa % tăng: 447% / Thay đổi % 2 tuần: 134% / Bitcoin: -9%

Loom (LOOM)

QJ35QHp

Tối đa % tăng: 128% / Thay đổi % 2 tuần: 103% / Bitcoin: 3%

Golem (GNT)

RJRKlZO

Tối đa % tăng: 95% / Thay đổi % 2 tuần: 95% / Bitcoin: 8%

CloakCoin (CLOAK)

viiQLzZ

Tối đa % tăng: 157% / Thay đổi % 2 tuần: 86% / Bitcoin: 26%

Groesltcoin (GRS)

7tOGkm7

Tối đa % tăng: 171% / Thay đổi % 2 tuần: 64% / Bitcoin: -21%

WePower (WRP)

opJN7wP

Tối đa % tăng: 42% / Thay đổi % 2 tuần: -9% / Bitcoin: -22%

Syscoin (SYS)

F7XDwdt

Tối đa % tăng: 26% / Thay đổi % 2 tuần: -33% / Bitcoin: -23%

Qlink (QLC)

ABA8B2n

Tối đa % tăng: 170% / Thay đổi % 2 tuần: 72% / Bitcoin: 22%

NEM (XEM)

9vQtLXY

Tối đa % tăng: 10% / Thay đổi % 2 tuần: -44% / Bitcoin: -13%

Storm (STORM)

syRioFJ

Tối đa % tăng: 69% / Thay đổi % 2 tuần: -34% / Bitcoin: -26%

Zilliqa (ZIL)

Tối đa % tăng: 51% / Thay đổi % 2 tuần: -4% / Bitcoin: 5%

Red Pulse (RPX)

Tối đa % tăng: 117% / Thay đổi % 2 tuần: 68% / Bitcoin: 35%

Aeternity (AE)

Tối đa % tăng: 43% / Thay đổi % 2 tuần: -11% / Bitcoin: -8%

Viacoin (VIA)

V2CvVPl

Tối đa % tăng: 30% / Thay đổi % 2 tuần: -33% / Bitcoin: -24%

Source: astralcrypto


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.