Phiên bản cập nhật Casper của Ethereum đã được phát hành.

Phiên bản cập nhật Casper của Ethereum đã được phát hành.


Một phiên bản mới của mã Casper, một cải tiến cho giao thức đồng thuận kinh tế của mạng Ethereum đã được các nhà phát triển cho ra mắt.

Phiên bản cập nhật Casper của Ethereum đã được phát hành.

Vào thứ ba, Danny Ryan – nhà phát triển của Casper Friendly Finality Gadget (FFG) – đã đăng bản Casper v0.1 “Bản phát hành đầu tiên” của GitHub, thừa nhận rằng:

v0.1.0 đánh dấu rõ ràng hơn về việc phát hành token để giúp khách hàng và kiểm toán viên bên ngoài dễ dàng theo dõi hợp đồng và các thay đổi.

Ông tiếp tục đưa ra phản hồi cho bài đăng trên Reddit về việc nâng cấp, nói rằng:

Bây giờ không chỉ có nhóm nghiên cứu sử dụng hợp đồng, còn có kiểm tra viên, nhà phát triển khách hàng,… vì thế chúng tôi muốn bắt đầu phát hành các phiên bản và changelog rõ ràng hơn để giúp mọi người ở lại mạng lưới dễ dàng theo dõi.

Casper FFG lần đầu tiên được công bố vào tháng 10 năm 2017, nhằm giải quyết các câu hỏi mở về tính hợp lý về kinh tế thông qua các khoản tiền gửi hợp lệ và các ưu đãi. Vào cuối tháng tư, đề xuất cải tiến Ethereum (EIP) # 1011: Hybrid Casper FFG đã được giới thiệu, với mục đích việc tạo ra một hệ thống đồng thuận hỗn hợp nhằm tìm cách đẩy mạng ra khỏi các vấn đề liên quan đến việc khai thác tiền điện tử.

Vitalik Buterin – cha đẻ của Ethereum – đã đề cập đến việc nâng cấp Casper tại một hội nghị ở Toronto vào tuần trước, gọi nó chính là “hy vọng đó sẽ là một trong những trải nghiệm thú vị về Ethereum trong thời gian ngắn”.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.