Google Trends: kể từ đầu năm 2018 từ khóa “Bitcoin” đã giảm 75% lượng tìm kiếm

Google Trends: kể từ đầu năm 2018 từ khóa “Bitcoin” đã giảm 75% lượng tìm kiếm


Có lẽ Bitcoin cần một cái gì đó mới mẻ hơn, để có thể tái thiết lập lại sự chú ý của mọi người.


Google Trends: kể từ đầu năm 2018 từ khóa “Bitcoin” đã giảm 75% lượng tìm kiếm

Theo nghiên cứu từ Google Trends, kể từ đầu năm 2018 lượng tìm kiếm cho từ khóa “Bitcoin” đã giảm 75%, và trong ba tháng qua nó đã giảm một nửa.

Theo CNBC, đồng sáng lập của Datatrek Research và nhà phân tích Bitcoin Street, George Colas, nói rằng liên quan đến sự suy giảm lượng tìm kiếm với mức giá của bitcoin cũng đã giảm tương tự, khoảng 50% trong năm nay.

George Colas nói thêm:

Bitcoin cần một cái gì đó mới mẻ hơn, để có thể tái thiết lập lại sự chú ý của mọi người

Google Trends phân tích các giai đoạn phổ biến khác nhau của một số lượng tìm kiếm trên web nhất định, giá trị 100 được lấy làm mức độ phổ biến cao nhất cho một cụm từ tìm kiếm cụ thể. Vào đầu tháng 1, mức độ phổ biến của Bitcoin là 37, và nó đã giảm xuống mức thấp nhất là 9 vào đầu tháng 6.

George Colas cũng đề cập đến số lượng ví Bitcoin mới được tạo cũng đã giảm dần, khi so sánh thời điểm hiện tại với tháng 12 của năm 2017, khi đó giá Bitcoin đã đạt gần 20.000 USD.

Sự tăng trưởng về số lượng ví mới trong năm 2018 cho đến nay chỉ ở mức 3.7%, trong khi đó vào cuối năm 2017 nó đã ở mức 7.6% hàng tháng. George Colas cũng lưu ý rằng tốc độ tăng trưởng của ví Bitcoin, hàng tháng cần phải trên 5%, để cho thấy sự tăng giá là có ý nghĩa.

Không chỉ riêng Bitcoin, lượng tìm kiếm của các đồng tiền số khác trên Google cũng đã suy giảm không kém. Ethereum, đồng tiền số đứng thứ hai sau Bitcoin về vốn hóa nay đã giảm 70% kể từ đầu năm 2018, Bitcoin Cash giảm 82% và Ripple giảm 87%.

Tuy nhiên có một cái tên tỏa sáng là EOS, cụ thể nó đã tăng 97% lượng tìm kiếm vào năm 2018 này.

Theo Cointelegraph


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.